Slaget om Nidarø i bystyret utsettes: – Vi har sterk tro på at utbyggingen stoppes

Byutvikling: Behandlingen av reguleringsplanen for Nidarø, som egentlig skulle skjedd i februar, er utsatt til 14 mars. I morgen arrangeres det debattmøte på Cafe Ni Muser. - Løpet er ikke kjørt, mener aksjonistene bak "Stans utbyggingen på Nidarø".

– Bystyret som egentlig skulle vært i februar er nå utsatt med fire nye uker, og dette gir oss mer tid til å jobbe enda grundigere med en sak som vi mener bryter med en rekke forhold, sier Håkon Haaheim i aksjonsgruppa «Stans utbyggingen på Nidarø».

Bare fire av ti partier igjen

I morgen inviterer de til debattmøte på Cafè Ni Muser i Trondheim. Hovedmålet er å se nærmere på planer og faktiske forhold ved den omstridte saken, og sørge for folkeopplysning, som de selv kaller det.

–I mai i fjor var ti av ti partier for utbygging på Nidarø. Men etter at vi, flere politiske partier, og andre aksjonsgrupper fikk opp engasjementet mot utbygging begynte ting og skje, og stadig flere partier snudde i saken, forteller  Haaheim.

I løpet av siste halvår i 2016 har seks partier endret oppfatning i saken og det er nå kun Ap, KrF, Sp og FrP som har stemt for. Det var kun tre stemmers overvekt i bystyret like før jul i fjor, understreker Haaheim.

– Det er jo  ikke utenkelig at Ap må komme til å endre sin holdning i denne saken, hvis dette blir et nasjonalt anliggende, sier Haaheim.

Håkon Haaheim i lek med sønnen på tre år på Øya. Han frykter konsekvensen av ytterligere utbygging på Nidarø, og ser for seg utrygg gang- og sykkelveg til og fra området for barnehager og skoler.

Flere parter jobber med å klage inn utbyggingsplanene både til Fylkesmannen og til EFTAS kontrollorgan for en rekke brudd, blant annet på Plan-og bygningsloven.

–Et eksempel er at alt planarbeid skal bruke universell tilgjengelighet som hovedprinsipp i en plan, men dette er i  dette tilfellet ikke ivaretatt, mener han.

Haaheim er selv Øya-beboer og har vært aktivt med i høringsinnspillene som ble sendt fra Øya Velforening til Trondheim kommune i fjor høst.

Haaheim frykter konsekvensen av ytterligere utbygging og ser for seg utrygg gang- og sykkelveg til og fra områdets mange barnehager og skoler.

– Det som har skjedd det siste halvåret er en betydelig mobilisering blant flere grupper i byen, ikke bare fra oss som er beboere her, sier Haahaeim og viser til enormt stor respons i sosiale medier.

Løpet er ikke kjørt
Bystyret vedtok i desember med 36 mot 31 stemmer å plassere nye Trondheim Spektrum på Øya. Men løpet er ikke kjørt, mener aksjonistene bak gruppa «Stans utbyggingen på Nidarø».

– Vi har nå en sterk tro på at politikerne omsider vil ta til fornuft og stanse utbyggingen av nye Trondheim Spektrum på Nidarø, sier Håkon Haaheim i aksjonsgruppa.

På møtet imorgen vil begge sider i saken være representert. Prosjektleder for nye Trondheim Spektrum, Kjell Håvard Nilsen  jobber til daglig i ÅF Advansia og støtter utbyggingen slik den er planlagt fram til nå.

Grafiker og filmskaper Yngve Zakarias, som har engasjert seg i Foreningen Elvesvingen, er en av de sterkeste motstanderne. I tillegg kommer Knut Selberg fra Selberg arkitekter til å holde et innlegg på møtet.