Tirsdag 25.9 2019 åpner den første utstillingen som er viet av Hannah Ryggens arbeider i Tyskland. Nå kan det tyske kunstpublikum se Ryggens verk «6. oktober 1942» som viser Hitler svevende med et eikeblad i anus, over et norsk landskap sammen med Quisling og Hamsun.

Storsatsing

Norge i Frankfurt 2019 er den største utenrikskulturelle satsningen i moderne tid, og Hannah Ryggens kunstnerskap står sentralt når Schirn Kunsthalle i samarbeid med den norske kuratoren Marit Paasche gjør Ryggen-utstillingen til hovedutstilling under bokmessen i Frankfurt. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum/MiST er garantist for at utstillingen i Schirn blir en realitet, museet låner ut 11 sentrale verk til utstillingen og har bistått Schirn i arbeidet med å få statsgaranti.

Utlånet skjer i etterkant av Hannah Ryggen Triennale 2019, som ble en publikum- og kritikersuksess med omtaler i inn- og utland.

– Vi ser frem til å presentere Ryggens kunstnerskap for publikum i Frankfurt, siden 2012 har museet opplevd et kontinuerlig trykk på utlån av Ryggens arbeider. Økende interesse og et stadig stigende publikumsbesøk, gjør at fremtiden ser spennende ut for museet i Trondheim, sier museets direktør Åshild Adsen i en pressemelding.

Administrerende direktør ved Museene i Sør-Trøndelag, Nina Refseth, museumsdirektør ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Åshild Adsen og kurator for Hannah Ryggen Triennale 2019, Solveig Lønmo vil være til stede ved åpningen i Frankfurt.