Gutt filmet når broren ble mishandlet: Nå er moren dømt til ett år fengsel

Nyheter: Moren ble filmet av sønnen da hun gikk løs på broren. Det gav støtet til en politietterforskning som avdekket morens fysiske og psykiske mishandling av de to sønnene sine.

Foranledningen var at den eldste sønnen hadde kommet for sent hjem fra en skolefest.

Filmen viser hvordan moren i sinne gikk løs på gutten og blant annet kastet gjenstander mot ham og truer med å kontakte barnevernet.

«På filmen skriker og vræler han på en måte som minner om en tilstand av redsel og smerte», heter det i dommen.

Filmklippet som ble delt på en chatgruppe på sosiale medier, ble sendt til barnevernet av en bekymret forelder. Det gav støtet til en politietterforskning som avslørte at moren over flere år hadde mishandlet guttene sine både psykisk og fysisk.

Barnevernet ble etter denne hendelsen koblet inn.

Guttene forsøkte å få hjelp

Det hører med til historien at i løpet av den femårsperioden mishandlingen pågikk, skal den eldste sønnen flere ganger ha gjort forsøk på å få stoppet morens adferd ved å ta opp hjemmesituasjonen, både med faren og helsesykepleier på skolen, uten at dette endret situasjonen, går det frem av dommen.

Domfeltes nabo som forklarte seg under hovedforhandlingene, fortalte at han mellom 10 og tjue ganger hadde hørt støy og fortvilt skriking fra naboleiligheten og at han flere ganger hadde tenkt å ringe politi og barnevern, uten at dette ble gjort. Naboen har også vært vitne til at guttene har blitt stengt ute uten å kunne komme inn igjen.

Tiltalte erkjente i retten at hun og guttene har hatt sine konfrontasjoner, en fremstod imidlertid i all
hovedsak benektende, og kunne opplyse at hun ikke opplever seg selv som  spesielt hissig, ifølge dommen.

Retten kom imidlertid frem til at guttenes beskrivelse ble lagt til grunn som bevisgrunnlag, og dømte moren til ett års fengsel og til å betale hver av sønnene 100.000 kroner i oppreisning.

– Et regime av utrygghet og frykt for vold

Trondheims-kvinnen ble dømt for at hun både i Trondheim og på et feriested i utlandet jevnlig skal ha fysisk og psykisk mishandlet sine to sønner ved bruk av vold, trusler, tvang, frihetsberøvelse og annen krenkende adferd.

Guttene må ha levd i et regime av utrygghet og frykt for vold, heter det i dommen.

Volden har ifølge dommen blant annet bestått i at hun har slått dem i ansiktet og på kroppen, sparket og kløpet dem flere steder på kroppen, samt dratt, dyttet, slept eller slengt dem i gulvet, ned på en seng, ned en trapp, inn på et rom eller lignende, heter det tiltalen. 

Ved noen anledninger har hun satt seg på den ene gutten, samt kastet en mobiltelefon og andre gjenstander mot og/eller på ham.

Truslene skal blant annet ha bestått i at hun truet med at barnevernet ville hente dem, og at de måtte bo hos en annen familie eller på barnehjem.

Tvangen og frihetsberøvelsen skal blant annet bestått i at hun har låst dem inne på soverommet eller vaskerommet, samt jaget dem ut av huset og stengt eller låst dem ute.

Ved flere anledninger skal hun ha kjørt dem bort fra flere kilometer fra hjemmet, og latt dem stå igjen alene.

Flere av handlingene som er beskrevet ble begått i nærvær av andre, heter det i dommen.

Guttene bor i dag hos sin far.