Gustav Witzøe pumper 100 friske millioner inn i sin veldedige stiftelse

Nyheter: Den humanitære stiftelsen W Initiative tilføres 100 millioner friske kroner. W Initiative jobber for å øke barn og unges livskvalitet gjennom prosjekter og samarbeid med humanitære organisasjoner over hele verden.

– W Initiative får med dette økt rekkevidde og større muligheter til å gjøre en virkelig forskjell for barn og unge, sier daglig leder Eirik Bøe Sletten, i en pressemelding.

Siden oppstarten i 2021 har stiftelsen iverksatt flere internasjonale prosjekter, blant annet et helse- og sanitær-prosjekt i Uganda. I tillegg har W Initiative støttet Plan International Norges arbeid mot barneekteskap og Barnekreftforeningens forskning i Norge.

Det er Gustav Magnar Witzøe som er initiativtaker og styreleder i stiftelsen. Han er opptatt av både det lokale og det internasjonale perspektivet.

Idrettsfond

Tidligere i år opprettet W Initiative et nytt lokalt idrettsfond i stiftelsen, som skal bidra til at barn i lavinntektsfamilier får mulighet til å delta i organisert idrett. Dette ble satt i gang etter et stort arrangement i Trondheim før jul, der den globale ambassadøren for W Initiative, Casper Ruud, spilte tennis med 400 barn.

Med 100 millioner friske kroner kan W Initiative øke sin aktivitet sier daglig leder Eirik Bøe Sletten:

– Vi ser hele tiden etter nye prosjekter med profesjonelle samarbeidspartnere. Med 100 millioner i frisk kapital kan vi bedre liv og helse for mange flere barn.

Stiftelsen har et bredt sammensatt styre som tar stilling til nye prosjekter. Felles for alle prosjekter er at de må være forankret i FNs sentrale bærekraftmål 3, 4, 5, 6 eller 10.

Stiftelsen startet med en grunnkapital på 110 millioner kroner som gjennom forvaltning og nye tilskudd skal gi grunnlag for stadig mer betydningsfulle bidrag. Nå dobles dette til 200 millioner.

– Jeg ønsker å bygge stiftelsen steg på steg med ambisjon om å gjøre en reell forskjell for mange barn og unges liv over tid. Å styrke stiftelsens egenkapital er et ledd i dette arbeidet, sier Gustav Magnar Witzøe.