Gult farevarsel: Fare for styrtregn, torden og sterk vind

Nyheter: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for styrtregn på deler av Vestlandet, Midt-Norge og Innlandet nord for Lillehammer.

Gjør deg klar for litt ruskevær!

Sent tirsdag formiddag til natt til onsdag ventes kraftige regnbyger i sørlige delen av Trøndelag. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt, skriver Meteorologisk institutt.

Fare for stengte veier

Dermed er det fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.

Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Gode råd ved styrtregn og torden

Dette er råd i forbindelse med styrtregn:

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet.

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring.

Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna.

Sjekk veimeldinger (175.no).

Tilpass farten og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel utsatte steder. Ikke kjør bil i vann dypere enn 30 cm.

Dette er råd i forbindelse med lyn:

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet.

Følg med på værradar eller lyn.met.no.

Vurdere behov for forebyggende tiltak.

Koble fra elektriske apparater. Tilpass farten etter kjøreforholdene. Søk ly. Unngå åpne sletter og store trær.

Ikke svøm eller bade. Ikke vær i båt

Fare for skogbrann

De har også sendt ut gult farevarsel om tordenvær med mye lyn. Det vil være store lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær, står det videre.

Tordenværet kan føre med seg lokalt kraftige vindkast. Lokalt kraftige regnbyger. Fare for skade på objekt(er) som følge av lynnedslag. Strømforsyningen og tv/internett kan bli påvirket. Hagl kan forekomme og kan f.eks. gi forbigående glatte veier. Større hagl kan føre til skade, f.eks. på bil eller avling. Lynnedslag kan føre til brann i bygninger og skog/vegetasjon.

Behovet for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.