Grethe Aasved går av som administrerende direktør ved St. Olavs hospital

Nyheter: Administrerende direktør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital går av med pensjon ved utgangen av 2024. Hun fratrer stillingen sin i løpet av første halvår.

– Mitt lederskap har, i en meget kompleks styringsstruktur, vært preget av to samfunnsoppdrag som har vært krevende å forene; mitt ansvar for pasientsikkerheten, noe som inkluderer ansattes arbeidsforhold, og oppdraget om å innføre Helseplattformen. Det har vært svært utfordrende å stå i denne situasjonen over tid, sier hun i en pressemelding.

Helseplattformen

Samtidig som hun informerte styret om sin avgjørelse om å gå av, ga hun også en redegjørelse om sin situasjon som leder i forbindelse med innføringen av den omstridte Helseplattformen.

Styret tok redegjørelsen til etterretning og valgte å utlyse stillingen umiddelbart.

– Grethe Aasved gjør en betydelig innsats for St. Olavs hospital, og vi legger nå til rette for en god overgang til en ny administrerende direktør sier styreleder Ola H. Strand ved sykehuset.

Aasved vil etter fratredelsen stå til disposisjon for den nye administrerende direktøren.