Greta Thunberg skal delta i Fosen-aksjoner torsdag

Nyheter: Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg kommer til Oslo torsdag for å delta i Fosen-aksjonene, opplyser Natur og Ungdom til NRK.

Onsdag er det to år siden Fosen-dommen i Høyesterett, og samiske grupper og Natur og Ungdom har varslet demonstrasjoner.

Fridays for Future

Thunberg kommer sammen med aksjonister fra klimabevegelsen Fridays for Future, melder NRK.

Representanter for aksjonistene møtte tirsdag statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). I forkant av møtet, som startet klokka 10, uttalte talspersonene at de ville høre hva Støre har å si.

– Vi vil takke ja til et møte og å høre hva Støre har å si. Under aksjonene i mars etter 500-dagen, lovet han oss personlig at det ikke skulle få gå 1000 dager med menneskerettighetsbrudd i Norge, skrev aktivist Ella Marie Hætta Isaksen i forkant av møtet.

Aksjonistene viser også til et brev fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) som mandag i et brev til Statsministerens kontor påpekte at Norge er i ferd med begå nok et brudd på menneskerettighetene ved ikke å følge opp dommen fra Høyesterett.

– Så vidt vi er kjent med, driftes vindkraftanleggene som tidligere, uten modifikasjoner. De forholdene som Høyesterett fant utgjorde brudd på menneskerettigheter i oktober 2021 har ikke opphørt. Dette betyr at menneskerettighetsbruddet ikke er avsluttet, skriver direktør Adele Matheson Mestad i brevet.

FAKTA OM FOSEN-SAKEN:

* 11. oktober 2021 falt dommen fra Høyesterett i storkammer om at konsesjonene som ble gitt i forbindelse med byggingen av to vindkraftverk på Fosen, Roan og Storheia, strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene på Fosen. Konsesjonene er dermed ugyldige.

* 23. februar i år, etter 500 dager uten en løsning, gikk aktivister fra Norske Samers Riksforbund og Natur og Ungdom til aksjon og okkuperte inngangspartiet til Olje- og energidepartementet og flere andre departementer.

* Etter fire dager med demonstrasjoner beklaget statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland menneskerettighetsbruddene på Fosen og lovet fortgang i prosessen.

* 100 dager senere, 2. og 3. juni, var det nye demonstrasjoner. Aksjonistene krevde fortgang i saken. De blokkerte Statsministerens kontor og demonstrerte foran Slottet og utenfor Stortinget.

* 26. juni startet en ny aksjon ved Roan vindpark på Fosen. Aksjonister fra Motvind Norge og Naturvernforbundet blokkerer veiene til vindkraftverket.

* Det er varslet nye aksjoner i forbindelse med toårsmarkeringen for dommen.

* De to vindkraftverkene sto ferdige i 2018 og 2019. Det har kostet anslagsvis 6 milliarder kroner å sette opp de i alt 151 vindturbinene.

* Storheia og Roan vindkraftverk ligger innenfor området til Fosen reinbeitedistrikt, som har et samlet areal på rundt 4.200 kvadratkilometer. De to kraftverkene legger beslag på til sammen rundt 175 kvadratkilometer. Turbinene er imidlertid plassert på fjellrygger og dermed i områder som er godt egnet som senvinterbeite.

* Ifølge Høyesterett vil utbyggingen på sikt føre til tapte beitemuligheter i et slikt omfang at det ikke vil kunne kompenseres fullt ut ved å ta i bruk alternative beiteområder.

(©NTB)