Gratulerer med dagen, alle samer i Trondheim!

Nyheter: Rundt 18.000 personer er innmeldt i det samiske manntallet, 100 nye kom til i januar. Ravdna Buljo Gaup i Sametinget sier det ikke lenger er flaut å være same.

– Vi har en jevn, god økning i valgmanntallet. Spesielt fra Sør-Norge, fra Troms og fra Alta øker antallet innmeldte, sier avdelingsdirektør Ravdna Buljo Gaup i Sametinget til Klassekampen.

– Det er ikke lenger flaut å være same. Å motta skjellsord eller hets hører historien til, påpeker Gaup.

Står du i manntallet, kan du delta i valget på de 39 representantene til Sametinget. Kriteriene er at man har minst en oldeforelder med samisk som hjemmespråk, og at man selv føler seg som same.

Trondheim – et samesenter

Slett ikke alle samene i Norge snakker samisk. Det er bare et fåtall som lever av reindrift og har samekofte. Med Oslo, Trondheim og Tromsø som store sentra for samer, er det mange i manntallet som ikke synes i det daglige.

Sametingspresident Aili Keskitalo sier hun er stolt over alle som melder seg inn.

– Vi er ikke flere enn at vi trenger alle, inkludert de som ikke er samer selv, men som ønsker å være alliansepartnere og vise solidaritet, sier Keskitalo. Hun ser også at det i løpet av de siste årene har blitt lettere å være same.

– Vi har nye generasjoner som har vokst opp under en samisk blomstring, som har feiret nasjonaldagen hele sitt liv, sier hun.

(©NTB)