Gratulerer med dagen, alle samer i Trondheim!

Nyheter: Rundt 18.000 personer er innmeldt i det samiske manntallet, 100 nye kom til i januar. Ravdna Buljo Gaup i Sametinget sier det ikke lenger er flaut å være same.

– Vi har en jevn, god økning i valgmanntallet. Spesielt fra Sør-Norge, fra Troms og fra Alta øker antallet innmeldte, sier avdelingsdirektør Ravdna Buljo Gaup i Sametinget til Klassekampen.

– Det er ikke lenger flaut å være same. Å motta skjellsord eller hets hører historien til, påpeker Gaup.

Står du i manntallet, kan du delta i valget på de 39 representantene til Sametinget. Kriteriene er at man har minst en oldeforelder med samisk som hjemmespråk, og at man selv føler seg som same.

Det er fulle hus for tiden, og vi anbefaler sterkt å booke bord på forhånd! Dessverre må vi ofte avvise hyggelige gjester i døren. Ring oss mer enn gjerne, eller send en mail til booking@trollrestaurant.no 😃

Posted by Troll on Måndag 19. juli 2021

Trondheim – et samesenter

Slett ikke alle samene i Norge snakker samisk. Det er bare et fåtall som lever av reindrift og har samekofte. Med Oslo, Trondheim og Tromsø som store sentra for samer, er det mange i manntallet som ikke synes i det daglige.

Sametingspresident Aili Keskitalo sier hun er stolt over alle som melder seg inn.

– Vi er ikke flere enn at vi trenger alle, inkludert de som ikke er samer selv, men som ønsker å være alliansepartnere og vise solidaritet, sier Keskitalo. Hun ser også at det i løpet av de siste årene har blitt lettere å være same.

– Vi har nye generasjoner som har vokst opp under en samisk blomstring, som har feiret nasjonaldagen hele sitt liv, sier hun.

(©NTB)