Dette er gode nyheter for Trøndelags små ølbryggerier

Nyheter: Avgiftskutt for øl fra småbryggerier ute på høring.

Øl som er laget hos småbryggerier og har opp til butikkstyrke på 4,7 prosent, kan få lavere alkoholavgift. Finansdepartementet foreslår avgiftskutt fra 5 til 20 prosent for øl med alkoholinnhold mellom 3,7 og 4,7 prosent styrke. Forutsetningen er at bryggeriets samlede produksjon er under 500.000 liter.

Staten taper

Forslaget er sendt på høring fra Skattedirektoratet, som anslår det samlede tapet for staten til 15 millioner kroner.

13 november er det ølmesse på Royal Garden

Bakgrunnen er et forslag fra Bryggeri- og drikkevannsforeningen. Begrunnelsen er å stimulere til nyetablering og lokal småskalaproduksjon av øl, opplyser Finansdepartementet.

Den reduserte alkoholavgiften skal gjelde både importert øl og øl som er produsert ved norske småbryggerier.

Avgiftskuttet er tenkt utformet trinnvis, med 20 prosent rabatt for de første 50.000 literne, 15 prosent for volum mellom 50.000 og 100.000 liter, 10 prosent for volum mellom 100.000 liter og 150.000 liter og 5 prosent rabatt for volum mellom 150.000 og 200.000 liter.

I høringsnotatet fra Skattedirektoratet blir det påpekt at ordningen kan gi en «økt administrativ byrde» for produsentene, men man antar samtidig at det vil være i småbryggerienes interesse å gjøre en ekstra innsats for å få avgiftsrabatten.

(©NTB)

Følg Trondheim24 på Facebook og Instagram!