Slik blir din nye busshverdag

Nyheter: Stor vekst i kollektivtrafikken gir bedre tilbud. Her kan du sjekke hvilke ruter som får flere avganger.

Høstens ruteendringer trer i kraft fra 14. august, ifølge AtB.

Miljøpakken har bidratt med 12 millioner kroner ekstra i 2017 for å bedre kollektivtilbudet i Trondheim, og AtB bidrar med mer enn det dobbelte i tillegg.

Forbedringene kommer fra sommeren og høsten 2017. Den første endringen er at av sommerperioden reduseres fra 8 til 7 uker – fra 26. juni til og med 13. august, melder ATB på sine nettsider.

LES MER: Nå kan elevene i videregående bruke busskortet etter skoletid

 • Rute 4 og 9 deles på strekningen Trondheim sentrum – Heimdal på kveld og søndager.
  Delingen gir rute 4 bedre kapasitet og rute 9 får avganger på kveld og søndager.
 • Rute 3 og 55 deles på strekningen sør for Trondheim på kveld og søndager.
  Delingen gir rute 3 bedre kapasitet og rute 55 får avganger på kveld og søndager.
 • Rute 4 forlenges fra Lade og over brua til Strindheim.
 • Rute 60 og 63 forlenges fra Strindheim og over brua til Lade øst.
 • Flere avganger på rute 5 i rush, ettermiddag og kveld.
 • Flere avganger på rute 6 formiddag, ettermiddag og kveld.
 • Flere avganger på rute 7 på ettermiddag.
 • Flere avganger på rute 11 på kveld og helg.
 • Flere avganger på rute 18 morgen, formiddag og kveld.
 • Flere avganger på rute 22 morgen og formiddag.
 • Flere avganger på rute 38 på kveld mandag til lørdag.
 • Flere avganger på rute 16, 19, 36 og 43.

Forbedringer i regionene fra august

 • Økt kapasitet på rute 310 ettermiddag mot Orkanger og Stjørdal.
 • Ny avgang hverdager kl 14 med rute 535 fra Selbu til Tydal.
 • Forlengelse fra Hov skole til Røros hverdager kl 14.05.med rute 543.

Ny rekord og høy kundetilfredshet

I 2016 ble det satt ny rekord i antall kollektivreiser i Sør-Trøndelag. Nærmere 33 millioner reiser ble gjennomført med buss, trikk og hurtigbåt.

Dette er 1,4 millioner flere registrerte reiser enn i 2015. Torsdag 17. november var rekorddag med 125.460 reiser på en dag.

Veksten fortsetter i 2017, og pr april er det registrert 4,9 % flere reiser enn i samme periode i 2016.

AtB måler kundetilfredshet (KTI) to ganger i året. Siste undersøkelse ble gjennomført i april og viser at kundene som benytter kollektivtrafikken i Trondheim og Sør-Trøndelag totalt sett er godt fornøyd med tilbudet.

Total KTI (hvor fornøyd er du totalt med kollektivtilbudet) var på 77 i Trondheim og 74 i regionen.

Det måles på mange ulike områder både knyttet til rutetilbud, holdeplasser og generelt kundeopplevelsen.

Sjåførenes væremåte ble scoret med hele 83 poeng i by og 89 i regionene.

(Kilde: AtB)