Denne gjengen i Stjørdal leder en av landets smarteste industribedrifter

Nyheter: Norsk Industri og Siemens har siden januar jaktet på virksomheter som over tid har vist styrket produktivitet og konkurransekraft gjennom innovasjon og smart teknologibruk. Glava i Stjørdal er en av tre finalister.

Totalt deltok 58 bedrifter i konkurransen. Nå har en fagjury valgt ut tre finalister som alle får delta på Industrikonferansen den 5. mai. De to andre finalistene er Hexagon Ragasco på Raufoss som produserer propanbeholdere i kompositt og skipsverftet Kleven på Ulstein.

Under konferansen blir vinnerbedriften kåret, og prisen blir delt ut av statsminister Erna Solberg.

-I år har vi rekorddeltakelse med 58 påmeldte bedrifter. Felles for finalistene er at de gjennom høy grad av innovasjon og smart teknologibruk hele tiden strekker seg lenger. Her er det mye å lære, sier Håkon Rem, divisjonsdirektør i Siemens.

Produktivitet står høyt på den politiske dagsorden, og nylig utga den regjeringsoppnevnte Produktivitetskommisjonen sin rapport som peker på årsaker til hvorfor norsk produktivitetsvekst sakker akterut. Siemens og Norsk Industri mener det er mye å lære av de beste.

– Hensikten med konkurransen er å vise frem de gode eksemplene på bedrifter som lykkes. Disse viser at det går an å konkurrere i et globalt marked, men likevel produsere i Norge. Dette bør være til stor inspirasjon for andre, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Glava i Stjørdal er den største totalleverandøren av isolasjon i Norge og hovedproduktet er glassull. 128 millioner kroner er investert i en ny ombygd fabrikk i Stjørdal. Med løsninger som er helt unike, er fabrikken et av verdens mest moderne produksjonsanlegg for glassull. Storedeler av den nyombygde GLAVA-fabrikken i Stjørdal er prosjektert og beregnet med interne krefter: Prosjektleder Ole Ivar Alstad har, i samarbeid med konstruksjonsavdelingen i Askim, selv tegnet og konstruert mesteparten av den nye fabrikken. Mange av løsningene er helt unike for Stjørdal.

Økt produksjonskapasitet, halvert svinnprosent og redusert energibruk i produksjonen er noen av fordelene:

– Det gir økt kapasitet og effektivitet, og vi er nå rigget for å produsere kvalitetsprodukter med høy isolasjonsverdi. Dette er absolutt en investering i framtiden som kommer våre kunder til gode, sier prosjektleder Ole Ivar Alstad fast overfor Glava-bloggen.

– Konkurransen fra utlandet øker hele tiden. Vi må stadig bli bedre og mer effektive for å opprettholde vår markedsposisjon. Å være i forkant teknologisk har vært helt avgjørende for vår evne til å utvikle og produsere de beste produktene. Dyktige ansatte i kombinasjon med teknologi gjør oss til Norges ledende isolasjonsleverandør og produsent, sier Jon Karlsen, administrerende direktør i Glava.

Digitaliseringstrenden

Norske industribedrifter har kommet langt ved økt grad av automatisering i produksjonen. Men det er mulig å skru til produktivitetsskruen enda et par knepp, ifølge Siemens:

– Det neste grepet handler om digitalisering. Til nå har produksjonsprosessen bestått av virtuelt design og fysisk testing av produktet. Dette smelter sammen til ett system hvor produkttest også foregår virtuelt. Da tar det kortere tid fra idé til ferdig produkt, du kan produsere mange ulike produkter samtidig og bedriften kan raskere respondere på skiftene markedsbehov, sier Håkon Rem i Siemens.

FAKTA OM KONKURRANSEN JAKTEN PÅ NORGES SMARTESTE INDUSTRIBEDRIFT

    • Premien er en studietur til en av verdens mest intelligente fabrikker, som benytter det siste av innovativ teknologi for å sikre sin konkurransekraft: BMW i München, Tyskland
    • Konkurransen er åpen for alle industribedrifter i Norge
    • Vinneren kåres på Industrikonferansen 5. mai 2015. Vinneren er den bedriften som bruker teknologi og ressurser på smartest vis, med positiv effekt for produktivitet og konkurransekraft
    • Juryen består av:
      – Stein Lier Hansen, administrerende direktør, Norsk Industri
      – Anne Marit Panengstuen, Divisjonsdirektør, Siemens
      – Else-May Botten, Fraksjonsleder, Stortingets næringskomité
      – Jan M. Moberg, Redaktør, Teknisk Ukeblad
      – Odd Myklebust, Prosjektdirektør, SINTEF
      – Torger Reve, Professor, Handelshøyskolen BI
    • Sentrale personer i næringslivet har stilt opp for konkurransen fordi de ser økt produktivitet som svært viktig for Norges fremtid. Videoer og mer informasjon om konkurransen finnes her: www.smartindustri.no
    • Borregaard ble kåret til Norges Smarteste Industribedrift i 2014. Borregaard har samlet styringen av 15 fabrikker i ett felles driftssenter. Dermed har de oppnådd større samhandling på tvers av fabrikkenheter, noe som har resultert i økt bærekraft i form av økt produktivitet, bedre HMS-forhold og spennende arbeidsplasser. Borregaard har investert mye i høyteknologi og kompetanseutvikling og har samtidig drevet kontinuerlig omstilling og funnet lønnsomme markeder i utlandet.