Trodde du Nidarø-bråket var over? Nå har de levert en klage på 56 sider og torsdag er det støttekonsert

Byutvikling: Slaget er ennå ikke tapt, mener beboerne på Øya.

–Bystyret vedtok i sin tid å bygge motorvei over Bakklandet, men takket være aksjonister ble det aldri noe av. Nå jobber vi for å stoppe utbyggingen på Nidarø, og med Bakklandet-saken friskt i minnet har vi ennå et håp om at byen og politikerne vil snu i Nidarø-saken, sier Håkon Håheim i aksjonistgruppa.

Torsdag arrangerer han sammen med andre beboere i Øya Velforening, en støttekonsert i Ilen kirke med kunstauksjon til inntekt for arbeidet med å stanse utbyggingen på Nidarø.

Ulf Risnes, Talah Rohey, Børge Pedersen og Frode Fjellheim er bare noen av de mange artistene som deltar.

Sjekk programmet her 

Kunstnere som Håkon Bleken, Marius Amdam, Per Formo, Ove Stokstad, Beate Gjersvold og Solrun Rones bidrar med bilder til kunstauksjonen.

Sammenligner med Bakklandet

Ifølge Håheim er Bakklandet-saken bare et av flere kjente eksempler på at vedtak i bystyret kan reverseres.

–Øya-vedtaket fra mars i år har flere og alvorlige saksbehandlingsfeil, og hele saken er på langt nær tilstrekkelig opplyst. Blant annet skal man konsekvensutrede et så stort inngrep i Trondheims mest særegne og vernede urbane natur- og parkområde, og dette er ennå ikke gjort, sier han.

–Vi håper at vår støttekonsert og kunstauksjon skal bidra til å finansiere arbeidet med å stanse utbyggingen.

Med bakgrunn i det de hevder er saksbehandlingsfeil og en rekke andre krtikkverdige forhold har beboerne i Øya Velforening sendt en klage på 56 sider til Trondheim kommune, og videre til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

– Men er ikke denne kampen tapt nå som bystyret har vedtatt å bygge en storhall i området?

–Fylkesmann setter årlig mange saker til side etter klagebehandling og vi har meget gode forhåpninger til at det også skjer i denne saken. I tillegg har vi også sendt en klage på ulovlig finansiering av Trondheim Spektrum AS fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA) til Nærings- og Fiskeridepartementet.

Håheim mener det kan reises tvil om lovligheten i kommunens vedtak om finansiering av utbyggingen.

–Dersom de finner den ulovlig, stoppes hele prosjektet. Våre spesialister på området mener Trondheim kommune bryter en rekke lover, når de aksepterer å subsidiere Trondheim Spektrum AS med over 600 millioner kroner etter utbyggingen, forteller Håheim på vegne av beboere, aksjonister og andre motstandere av utbyggingen på Nidarø.

Håper på full støtte og mobilisering

Nå håper de på fulle hus og massiv støtte i Ilen Kirke torsdag 1. juni, under markeringen mot det de mener er et inngrep i Nidarø som friområde og grønn lunge for hele byen.

Hva vil dere oppnå med en slik støttekonsert?

–Støttekonserten og kunstauksjonen mobiliserer og motiverer alle som ser med gru på den fremtidige raseringen av Nidarø. De siste meningsmålingene viser at over 50 prosent av Trondheims innbyggere er mot utbyggingen på Nidarø, det er kun like over 20 prosent som er positiv, sier han.

Han understreker at de ikke er imot å bygge en ny storhall i Trondheim, men de mener den bør plasseres et helt annet sted enn Øya og Nidarø.

–En storhall trenger et kollektivt knutepunkt, stor kapasitet for gående og syklende, for ikke å snakke om effektiv trafikkavvikling og parkeringsmuligheter. Det har vi ikke her!

Bilde av trafikken på Øya når det er store arrangementer i Trondheim Spektrum. Foto: Øya Velforening

I likhet med mange andre som har deltatt i debatten om Øya det siste året, mener også Håheim at det må være mulig å evakuere et stort publikum effektivt uten at det oppstår panikk og tragiske situasjoner på grunn av trengsel. Dette vil de for all del unngå.

–Vi håper at vår støttekonsert og kunstauksjon skal bidra til å finansiere arbeidet med å stanse utbyggingen. Øya velforening er en av flere grupperinger, som bruker mye energi og tid på dette arbeidet på ren dugnad i Gerhardsens ånd. Men advokatbistand er kostbart, og til tross for en god del pro bono innsats, trenger vi bidrag for å finansiere dette.

Les mer om støttekonserten på Facebook-sidene til arrangementet.

Lagre