Giske vag om muligheten for styreverv via benkeforslag

Nyheter: Trond Giske utelukker ikke at han vil vurdere et eventuelt benkeforslag med hans navn i helgens styrevalg i Trøndelag Ap, men tviler på at det skjer.

– Jeg vil ikke spekulere i det der. Det skal vi håndtere på en god måte. Det kommer ikke til å skje, sier han til Trønder-Avisa.

Valgkomiteen i Trøndelag Ap var enstemmig i avgjørelsen om å ikke innstille ham som medlem av arbeidsutvalget og styret. Det betyr ikke at det ikke kan komme et såkalt benkeforslag med Giskes navn, men selv vil politikeren ikke ta stilling til muligheten.

Labour-modellen

Politikeren befant seg onsdag kveld på Steinkjer Aps årsmøte for å holde den politiske innledningen og brukte anledningen til å skissere visjonene han har for Trøndelag Ap.

Aps britiske søsterparti Labour har hatt stor medlemsvekst de siste fem årene. Giske ønsker å bruke søsterpartiets modell også i Trøndelag, inkludert billigere medlemskap for fagorganiserte, medlemsavstemninger på nett og medlemsmøter med reell innflytelse.

– Vi må bli mer folkelige. Vi må bli et grasrotparti der medlemmene våre får reell innflytelse. Vi må bruke fagbevegelsen til å bygge oss opp som folkeparti. Og vi må skape et vinnerlag, der skolering og økt oppmerksomhet rundt verdier som raushet og åpenhet står sentralt, sier Trond Giske til Adresseavisen.

Kan ikke bestemme

Men partisekretær Kjersti Stenseng fastslår at lokallaget ikke kan bestemme egne medlemskontingenter og at det ikke er aktuelt å innføre en Labour-ordning i partiet.

– Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet og kan ikke bestemmes av hvert enkelt fylkeslag. I Arbeiderpartiets organisasjonsutvalg har vi diskutert ulike former for å redusere kontingenten ytterligere, men vi har foreløpig landet på at vi ikke ønsker endre dagens modell, skriver Stenseng i en epost til Dagens Næringsliv.

«Intern strid»

Organisasjonsutvalget i Trøndelag Ap, som Giske har ledet, har blant annet konkludert med at «avstand fra grasrota» er en av fylkeslagets største svakheter. Giske viser til at blant 85.000 Ap-velgere i Trøndelag er det kun 5.500 medlemmer.

Samtidig viser medlemsundersøkelsen fra utvalget at «intern strid» er Trøndelag Aps største svakhet, skriver Trønder-Avisa. Utvalget skriver at det er viktig at uenigheter løses med respekt.

– Indre strid og uro er alltid noe både medlemmene og velgerne er urolige for, fordi det kan skygge over politikk, sa Giske, uten å ville svare på om ikke han selv har bidratt til å dra søkelyset bort fra politikk gjennom den siste ukas hendelser.