Stående applaus for Giske – men dette lokallaget ble sittende

Nyheter: Trond Giske fikk langvarig og stående applaus etter å ha lagt fram organisasjonsutvalgets arbeid på årsmøtet i Trøndelag Ap. Men ikke alle reiste seg.

Den tidligere Ap-nestlederen holdt et nær 40 minutter langt innlegg om hvordan Trøndelag Ap og resten av partiet skal sikre medlemsvekst og skape et vinnerlag som sikrer seire i framtidige valg.

Unison applaus

Etter talen brøt hele salen ut i unison applaus, og midtveis i applausen begynte Trondheim Ap å reise seg. Etter hvert fulgte flere opp, og selv om mange nølte stemte til slutt et klart flertall i den stående applausen.

Men om lag en firedel av salen valgte å bli sittende. Blant dem var Namsos Ap, lokallaget som har vedtatt at de ikke vil ha besøk av Giske i valgkampen.

– Må styrke grasrota

I selve talen var det ingen splittende ord. Isteden talte Giske varmt om fellesskap og hvordan Arbeiderpartiet skal styrke sine bånd til grasrota og fagbevegelsen. Grep for å skape medlemsvekst og engasjere de som allerede er medlemmer var hovedtema.

Han viste til medlemsundersøkelser som viser at to tredeler av medlemmene i Trøndelag aldri eller sjelden er aktive i partiet, og at et flertall mener «interne stridigheter» er Aps største svakhet.

– Når vi er mer opptatt av hverandre enn av politikken, skaper vi avstand til grasrota. Det skal handle om dem, ikke om oss, sa Giske.

Løsningen mener han ligger i å gå tilbake til Aps røtter i fagbevegelsen, og i å kanskje se mot søsterpartiet Labour i Storbritannia, som har hatt massiv medlemsvekst etter å ha gjort det billigere å bli med i partiet.

– Det finnes gode argumenter for å ha en lavere kontingent, men det er det opp til partiet sentralt å bestemme, sa Giske.

Sentralt har partisekretær Kjersti Stenseng allerede slått fast at det ikke er aktuelt å innføre en Labour-ordning i partiet.

– Aldri noe ønske

Årsmøtet i Trøndelag Ap ble aldri det Giske-sirkuset flere hadde fryktet på forhånd. Det kom ikke noe sent benkeforslag, og det nye styret i fylkespartiet ble vedtatt uten at den tidligere Ap-nestlederen var med.

Det lever Giske godt med. I alle fall inntil videre.

– Det var noen fra Trondheim-delegasjonen som hadde ytret støtte hvis det kom et sånt forslag, men jeg var tydelig på at jeg ikke ønsket det. Spørsmålet om det vervet i arbeidsutvalget i styret var ikke viktig nok til å ta oppmerksomheten vekk fra politikken, sier han til NTB.

– Men den tillitserklæringen jeg fikk i Adresseavisen her om dagen var enormt rørende, og jeg føler også at jeg her har kommet hjem til rause, varme, fine folk. Det gir meg inspirasjon til å stå på videre, sier han..