Her gir paven tommelen opp for byggeprosjekt i Trondheim

Nyheter: Eggen Arkitekter og den katolske menigheten får tommelen opp fra "høyeste hold" for sine byggeplaner.

St. Olav katolske menighet i Trondheim skal bygge ny domkirke. Nylig var menigheten i Roma for å presentere byggeplanene for pave Frans.

Menigheten planlegger å bygge en splitter ny domkirke på 1200 kvadratmeter. Byggestart er planlagt i april. Den nye kirken vil få et moderne arkitektonisk uttrykk, men med klare referanser til middelalderen og Erkebispegården.

Den gamle kirken, som ble bygget i 1973, måtte rives på grunn av dårlig teknisk standard og manglende isolasjon, melder menigheten på sine hjemmesider.

Delegasjonen fra Trondheim fikk møte pave Frans under en generalaudiens i Pave Vis hall den 4 februar.

På hjemmesiden sin forteller St. Olavs menighet i Trondheim at paven viste stor interesse for byggeplanene. Han studerte tegningene nøye før han med et smil ga tommelen opp for prosjektet og ba delegasjonen ta med hans velsignelse hjem.

Den nye kirken skal skal bygges med plasser til 500 tilhørere, og menigheten ser for seg en treskipet basilika – det vi si et høyere midtskip og to lavere sideskip adskilt med 2×6 søyler som symboliserer de 12 apostlene.

Både paven og kardinalene skal ha blitt overrasket over at den nye kirken i Trondheim er den eneste katolske kirken som er under bygging i Europa. Paven tok seg god tid til den norske delegasjonen og fikk også overrakt en kopi av Hellig Olavs statue fra Nidarosdomens vestfront.

Økonomien i prosjektet også diskutert. Det er så langt samlet inn cirka 30 millioner kroner til kirken, og menigheten opplyser at det for tiden arbeides med flere private givere.