Foto: Paul J. Aune

Endelig avgjørelse tas da saken behandles i formannskapet den 25. februar.

I innstillingen til formannskapet anbefaler imidlertid Aassved at formannskapet godkjenner at Vinmonopolet flytter eksisterende utsalgssted på Byhaven til Sirkus Shopping.

God adkomst

Vinmonopolet har i dag åtte utsalgssteder i Trondheim kommune (se oversikt nederst i saken). Polet på Byhaven har vært der i 21 år. Bakgrunnen for flytteplanene er at leiekontrakten går ut, og Vinmonopolet viser til at de derfor har gjort en ny vurdering av lokaliseringen.

I søknaden om flytting skriver AS Vinmonopolet at de nå har valgt å inngå kontrakt med Hoff Handel om leie av lokaler på Sirkus Shopping. De skriver videre at lokalet fremstår som et godt alternativ i forhold til publikumsadkomst, parkeringsforhold og annen handel, og tilfredsstiller Vinmonopolets strenge tekniske spesifikasjoner som bidrar til optimale driftsforhold for de ansatte.

Ønsket oppstartstidspunkt for nytt utsalgssted er november 2020, ifølge søknaden.

Image with visual paralax effect

Kirsten Schultz i Midtbyen Management er skeptisk til flytteplanene, og uttaler overfor Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR) at Trondheim sentrum bør ha minst to polutsalg:

– Midtbyen og Solsiden merket det da polet på Byåsen åpnet. Det kan føre til at handelen forskyver seg, sier Schultz, som legger til at hun har forståelse for at Sirkus ønsker seg et polutsalg.

Vinmonopolet har i dag åtte utsalgsteder i Trondheim:

  • Byhaven
  • Bankkvartalet (Søndre gate)
  • Nedre Elvehavn
  • City Lade
  • Valentinlyst
  • City Syd,
  • Heimdal (Ringvålveien)
  • Byåsen (Gamle Oslovei)