Går inn med krisehjelp til Svartlamoen

Nyheter: Formannskapet vedtok tirsdag å gå inn med 3,5 millioner kroner i krisepenger til å rette opp brannavvik og sopp-problemer på boliger på Svartlamoen - tross klare anbefalinger fra kommuneadministrasjonen på at boligstiftelsen skal betale dette selv.

Det melder Adresseavisen.

Flertallet argumenterte for at boligstiftelsen ikke har penger til å dekke kostnadene selv, og ikke har lov til å ta opp lån, samtidig som det haster å utbedre feilene som er en fare for brannsikkerheten i boligene.

«Nødvendig vedlikehold som må gjennomføres i 2021, og som ihht stiftelsesloven og husleieloven ikke lovlig lar seg finansiere av stiftelsen inneværende år, utføres og finansieres av Trondheim kommune.

Midlene dekkes fra disposisjonsfondet i samsvar med kommunens delegeringsreglement», vedtok formannskapets rødgrønne flertall, etter forslag fra varaordfører Mona Berger (SV).

Både Høyre og Frp er svært kritisk til avgjørelsen – og mener det innebærer en subsidiering av husleia til beboere på Svartlamoen, som får en lav husleie av kommunen nettopp fordi de skal besørge vedlikehold av boligene selv.

– Det nye nå er at man faktisk er med og subsidier husleia og Sp og Ap nå sier seg villig til det, sier Trygve Bragstad (H), til avisen.