Hedrer gammelt signalbygg i ny bok om Høyblokka

Kunst: For flere generasjoner trøndere var det å havne på sykehus ensbetydende med å komme til "Høyblokka". Nå hedres det gamle signalbygget ved Regionsykehuset i Trondheim med egen bok.

Da Høyblokka i 2010 skulle rives, gikk en gruppe kunstnere og forskere knyttet til NTNU, samt en prest, i gang med å samle inn minner fra blokka. Dette resulterte i en minneblogg der 200 minner ble delt.

Samtidig ble det arrangert en storstilt avskjedsforestilling – en begravelse for Høyblokka der omtrent 1000 publikummere kom for å ta avskjed.

Rivinga startet våren 2010 og var ferdig vinteren 2011, minneforestilligen var i slutten av januar 2011, i sluttfasen av rivinga.

Denne seansen, som mange ennå husker, og flere fortellinger rundt disse hendelsene, er nå blitt til boka «Høyblokka – post mortem. Teater som ritual», utgitt på Novus Forlag.

Bildet er fra 2011; «Høyblokka post mortem, minneforestilling.» En ensom arbeider i Per Kristian Johansens skikkelse holder liv i et bål i ruinene. Forstillingen var ellers en blanding av lyd, lys, tekst, sang og musikk.

I boka belyses det som skjedde fra forskjellige perspektiver. Forskerne, kunstnerne og presten som deltok. Kapitlene knytter sammen de personlige fortellingene fra blokka, den kunstneriske utførelsen og de teoretiske perspektivene til  en helhet.

Dramaturg og teaterforsker ved NTNU, Barbro Rønning, var initiativtaker til forestillingen, og er også en av forfatterne til boka.

–Dette var et usedvanlig teaterprosjekt, en deltakerbasert performance som ble til en kollektiv minnestund for pasienter, pårørende og ansatte.  Alle hadde et forhold til Høyblokka, på en eller annen måte, sier hun.

Sosialantropolog Håkon Fyhn ved NTNU, var en av forskerne som var med helt fra start.

–Boka er skrevet med tanke på å få fram ikke bare historien men også det kunstneriske utrykket til Høyblokka – post mortem. Den befinner seg derfor et sted mellom kunsten og vitenskapen, forteller han.

Boken presenteres under Sakprosafestivalen som arrangeres senere i november.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre