FrP: Sylvi krever at Stortinget griper inn og skroter «skandaleplattformen»

Nyheter: Fremskrittspartiet vil fremme forslag i Stortinget om å stanse videre innføring av Helseplattformen og å vurdere andre løsninger der den er tatt i bruk.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener Stortinget må gripe inn fordi helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har uttalt at det ikke er aktuelt å skrote journalsystemet som har skapt store problemer på St. Olavs hospital og i flere kommuner.

ANNONSE

Dårlig sikkerhet

– Det er brukt milliarder av helsekroner på et system som ikke fungerer. Det har ført til dårligere pasientsikkerhet, mer byråkrati for ansatte, og det har også vært dødsfall som fylkeslegen har koblet direkte til Helseplattformen, sier Listhaug.

Frp-lederen frykter at flere milliarder helsekroner vil bli sløst bort, og at nye liv kan gå tapt fordi det har gått prestisje i å gjennomføre prosjektet.

– Det er pasientenes beste og hensynet til ansatte som er grunnlaget for at Frp fremmer forslag om å starte en prosess med å vurdere om det er grunnlag for å heve kontrakten med leverandøren og se på alternative løsninger, sier Listhaug.

Frps representantforslag vil bli lagt fram i Stortinget neste uke, skriver Sunnmørsposten.