Frp foreslår massive kulturkutt for å få ferdigstilt Torvet

Nyheter: Frp vil kutte i kunst og kultur for å få Torvet ferdig i 2020.

– Gjennom vårt forslag ønsker vi å sette ekstra fart på utviklingen i Midtbyen – det tror vi er viktig både for næringslivet og for alle som bor i byen. Dette er det aller viktigste byrommet i Trondheim, og det haster med å få det ferdig. Rådmannen har lagt opp til at opprustingen av Torget skal være ferdig i 2021. Vi vil ikke vente så lenge, og mener dette arbeidet må fremskyndes med ett år. Vi legger inn 57,2 millioner kroner i 2020 og frem fremskynder hele prosjektet med ett år, sier Frps gruppeleder Elin Marie Andreassen til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR)

Budsjettet for Trondheim kommune skal behandles i bystyret 15. desember.

Frp ønsker å kutte bevilgningene til kultursektoren med 40 millioner kroner neste år:

– Det er ikke en kommunal oppgave å drive kunsthall – her vil vi kutte. Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak må også vekk. De øvrige kuttene skal skje innenfor knutepunktsordningen. Dette legger for mye beslag på kommunens midler innenfor kulturområdet. Kulturtiltak for barn og unge og fritidskulturlivet skal ikke røres, sier Andreassen til avisen.