Frp fikk gjennomslag: Det blir ikke forbud mot smakstilsetninger i snus

Nyheter: Frp har fått gjennomslag i regjeringen for sitt nei til forbud mot smakstilsetninger i snus.

Helse- og omsorgsdepartementet jobber med en ny tobakksstrategi for å redusere tobakksbruken i Norge, med mål om en generasjon uten tobakksavhengighet. Denne skal legges fram til våren. Men når regjeringen legger fram den nye strategien vil den ikke inneholde et forbud mot smakstilsetninger i snus.

– Snus er beviselig langt mindre helseskadelig enn røyking. Fremskrittspartiet mener derfor det er fornuftig å støtte opp om et bredt tilbud av snusprodukter, både med og uten nikotin, for å gi et mindre helseskadelig alternativ til dem som i dag røyker. Å få røykere over på alternative nikotinprodukter som snus er god helsepolitikk, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Frp.

Hun sier Frp mener forbud mot smakstilsetninger i snus ikke er veien å gå for å redusere tobakksbruken i Norge.

– Vi er opptatt av at folk må få lov å ta egne valg, og at vi som samfunn må legge til rette for sunnere og bedre alternativer. Derfor ville det vært helt meningsløst å forby halvparten av snusproduktene i Norge.

For et halvt år siden innførte helseminister Bent Høie (H) et nytt, nøytralt design på snusboksene som skulle dempe lysten på snus og hindre ungdom i å begynne med tobakksprodukter. Tall fra snusprodusenten Swedish Match viser imidlertid at innføringen av grønne snusbokser har hatt liten eller ingen effekt på norske snusvaner. Helse- og omsorgsdepartementet mener imidlertid det er for tidlig å konkludere om effekten av det nye regelverket.