Frp vil avslutte miljøgata så raskt som mulig

Nyheter: Men trafikken har ikke økt i Nonnegata ifølge Statens vegvesen.

– Vi ser allerede at trafikken sprer seg ut i sideveier og inn i boligområdene slik vi fryktet. Tilbakemeldingene fra beboere, foreldre og trafikanter i området er nok til at vi vil avslutte dette nå, sier kommunalråd Elin Marie Andreassen (FrP) til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

I bystyret torsdag fremmer Andreassen et forslag som innebærer at prøveprosjektet med miljøgate i Innherredsveien avvikles.

Rita Ottervik sier til avisen at hun også er bekymret for trafikksituasjonen men vil ikke ta stilling til saken før det foreligger trafikktellinger:

– Vi vil følge opp saken ved å få til gode trafikktellinger så raskt som mulig. Men det er viktig at vi venter til trafikken har satt seg skikkelig etter sommeren. Da får vi mest mulig korrekte tall som vi kan ta en vurdering ut ifra, sier Ottervik.

Ifølge lederen for prøveprosjektet i Innherredsveien viser ferske tall at det ikke er noen økning i trafikken i Nonnegata.

– Vi har hentet ut tall fra detektorer som ligger i asfalten i Nonnegata denne uken. Disse viser at det ikke er noen økning i antallet kjøretøy sammenlignet med tilsvarende tellinger gjort i september i 2016 og i april 2017, sier Randi Trøan i Statens vegvesen, til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR)