Fremtiden sikret for den internasjonale skolen ved Festningen

Nyheter: Elever, ansatte og foresatte ved Trondheim International School (THIS) kan trekke et lettelsens sukk etter beskjeden fra Kunnskapsdepartementet om at skolen får fortsette driften.

Det har vært en tung tid for både elever, ansatte og foresatte etter at Kunnskapsdirektoratet våren 2016 varslet at det ville trekke tilbake skolens godkjenning.

Skolen klaget på vedtaket i juli og fikk utsatt iverksettelse til å kunne drive videre mens klagesaken ble behandlet i Kunnskapsdepartementet.

Godt fornøyd

Etter en svært lang klagesaksbehandling har det nå blitt fattet et vedtak som skolen er godt fornøyd med.

– Jeg er svært lettet og håper at dette nå kan skape ro slik at vi får fokusere på å tilby elevene et svært godt skoletilbud, sier rektor Agneta Amundsson i en pressemelding nå i ettermiddag.

–Som rektor er jeg stolt av skolen og veldig lettet på vegne av ansatte og elever. The sky is our limit, sier hun til Trondheim24.

Trondheim24 skrev tidligere i uken om at skolens skjebne var truet og at en nedleggelse var fryktet.

Nå har de fått medhold i klagen de sendte i høst og skolen kan få fortsette å være et engelsk-språklig alternativ i byen.

Trondheim International School ved Festningen i Trondheim har siden våren 2016 gått en usikker framtid i møte. Idag kom vedtaket fra Kunnskapsdepartementet om at skolen får drive videre. – Fremtiden er sikret, sier ledelsen i en pressemelding.

–Vi har jobbet på spreng det siste året for å få til en god skole, og for å rette opp i de manglene som har vært påpekt. Nå er vi opptatt av å fokusere på det positive, og fortsette å arbeide for at Trondheim skal ha et godt IB-program etter internasjonal målestokk, sier rektor Agneta Amundsson.

Hun har jobbet med skoleutvikling i en årrekke og kom til skolen som ny rektor høsten 2016.

–Jeg så hvilket unikt læringsmiljø skolen har og hvilken viktig brikke skolen vår utgjør i det internasjonale miljøet i Trondheim, sier Amundsson.

Fattigere uten oss

Hun er svært lettet og takknemlig overfor alle som har støttet dem, og retter en stor takk til skolens ansatte.

–De ansatte har drevet skolen på en enestående måte til tross for den vanskelige situasjonen vi har vært i den siste tiden. Skole-trondheim ville blitt fattigere uten et slikt tilbud. Byen fortjener et alternativ, sier hun.

Skolen er representert med elever og lærere fra mer enn 40 nasjoner og er den eneste i sitt slag som tilbyr en International Bacalaureat for 1.-10.trinn.

Ryktet om at dette er en eliteskole er sterkt overdrevet ifølge rektor Amundsson.

–Vi har vært her i 12 år og ser fram til å kunne fortsette i mange år til, sier hun.

Skolens opptak til neste skoleår går som normalt og det har allerede kommet inn en god del søknader.

– Dette viser at skolen dekker et behov i regionen og at nærmiljøet har tillit til skolens undervisningstilbud, sier Amundsson.

Fristen for å søke skoleplass er 1.april.

Lagre