Fremmer mistillit mot Hauglie: Ikke egnet til å rydde opp i Nav-skandalen

Nyheter: Rødt fremmer allerede nå mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) på grunn av Nav-saken.

– Vi vet nå ut fra det som har kommet fra, at Nav-skandalen er et resultat av villet politikk og uvilje mot å rydde opp, sier Rød-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

– Hauglie har ikke gjort det man kan forvente av en statsråd som får Norgeshistoriens største rettsskandale på sitt bord, og ingenting tyder på at Hauglie er egnet til å rydde opp i denne skandalen, sier han.

Tre grunner

Det er særlig tre ting som gjør at Rødt allerede nå velger å fremme mistillitsforslag mot Hauglie:

– For det første ble praksis når det gjelder korttidsopphold i utlandet i endret mars. Da instruerte departementet Nav om ikke å gjennomgå gamle saker, sier Moxnes.

Rødt er også mer enn kritisk til at det gikk flere uker før departementet hadde møte med Nav etter varselet i august om at flere kunne ha blitt uriktig dømt til fengselsstraff på grunn av feiltolkningen av regelverket. I tillegg gikk det nesten fem uker før Riksadvokaten ble orientert.

– Hauglies sendrektighet har, etter alt å dømme, bidratt til justismord. Så sent som 17. september ble en mann dømt til fengselsstraff. 17. oktober påbegynte en annen soning av en dom som bygget på feilaktige rettsanvendelse. Helt fram til 31. oktober ble flere sittende i fengsel, sier Moxnes.

– Politisk skandale

– At departementet aktivt motsatte seg å få full oversikt og heller ikke umiddelbart rettet opp i de feil som hadde blitt begått, er en politisk skandale, mener han.

Rødt påpeker at ingen enkelt statsråd kan lastes for det fulle omfanget av trygdeskandalen.

– Samtidig krever opprydningen etter skandalen en høy grad av tillit til statsråden som skal lede dette arbeidet. Men etter en helhetlig vurdering av statsrådens ansvar og håndtering mener vi at Stortinget ikke kan ha tillit til Hauglie, sier Moxnes.

Sponsede saker: 

– Trondheimsfjorden er helt fantastisk å utforske under vann

-Man skal ikke veldig langt ut for å finne både fly og båtvrak fra andre verdenskrig på havbunnen.

Denne restauranten bruker et helt spesielt ribbekjøtt som tar julematen til et nytt nivå

Hampshire-gris er en amerikansk griserase som ikke er særlig vanlig i Norge. – Mindre fett og mer marmorert enn vanlig gris.

Fariba (40) sov i bilen, i dag har hun 20 ansatte og omsetter for millioner

I starten hendte det flere ganger at jeg sov i bilen mellom jobbene. Det var liksom bortkastet å dra hjem og legge seg for natta.