Fredag den 13: I kveld er det mikromåne og 13 år til neste gang

Nyheter: De overtroiske som i tillegg har paraskevidekatriafobi – fobi for fredag den 13., kan fort slite litt ekstra fredag. Det er mikromåne og 13 år til neste gang.

Det er et langt ord, men ikke et begrep uten bruksområde. Ifølge The Express har Institutt for stressmestring og fobier i USA (Stress Management Center and Phobia Institute) estimert at 17–21 millioner mennesker der i landet påvirkes av angst for 13.-datoer som faller på fredager.

Det er gjerne en til tre fredag den 13.-er i året, i år er det to slike, i september og desember.

I år er det i tillegg mikromåne på fredag den 13. i september, en sjelden kombinasjon som ikke vil inntreffe igjen før om 13 år, den 13. mai 2033, melder The Independent.

Hvorfor så redd?

I vår del av verden er det bred enighet om at bakgrunnen for overtroen er knyttet til bibelske referanser. Primært skal det være Jesu’ siste måltid, der de skal ha vært 13 til bords, og dagen etter, langfredag, da den 13. av dem, Judas, forrådte Jesus, som skal være opphavet til skepsisen til tall- og ukedagskombinasjonen.

Det er også hevdet at Adam og Evas eplespising, flommen som gjorde det nødvendig for Noah å ta arken i bruk og Babels tårn, alt er hendelser som fant sted fredag den 13.

Folks angst for tallet 13 er så utbredt at seterad nummer 13 ikke eksisterer hos mange transportselskaper, ei heller rom nummer 13 hos flere verter.

Vanskelig å se

Månen er nå nær punktet lengst fra kloden vår, apogeum, og når det er fullmåne samtidig kalles det en mikromåne, som er det motsatte av kjempefullmånen, som kalles supermåne.

Mennesker har i generasjoner stirret på fullmåner og forbundet dem med alt fra forekomst av hekser og vampyrer til provokasjon av alt fra barnefødsler til epilepsianfall og ikke minst generell galskap – eller månesyke.

Egentlig kanskje like greit da, at fullmånen er lengst unna på fredag 13. september denne gangen, hvis man engster seg for negativ påvirkning.

På den annen side skal det godt gjøres å se forskjell fra en vanlig fullmåne. Ifølge NASA er en mikromåne omtrent 12 til 14 prosent mindre enn en supermåne, så det er definitivt ikke lett å se at den er mindre når man ikke har mulighet til å se dem ved siden av hverandre.