– Fraværsgrensa, det største medisinske fremskrittet siden penicillinen!

Nyheter: Høyre går til valg på å bevare den omstridte fraværsregelen i videregånde skole, som ble innført ved skolestart i 2016. - En viktig del av det forebyggende arbeidet for å hindre at elever faller ut fra skolen, mener Høyres 2. kandidat til høstens stortingsvalg, Mari Holm Lønseth.

–Høyre vil fortsatt stille krav til elevene ved å bevare den nasjonale fraværsgrensen som har gjort at flere elever er tilstede i timene, sier Mari Holm Lønseth.

Hun er 2. kandidat til stortingsvalget for Høyre i Sør-Trøndelag og er opptatt av hvor gode resultater de kan vise til bare etter det første året med denne ordningen.

De ulike politiske partiene har ulike oppfatninger om dette.

–Nesten hele opposisjonen vil fjerne eller endre ordningen, men vi er opptatt å bevare den, forteller  stortingsrepresentant for Høyre, Henrik Asheim.

Han var i dag på besøk i Trondheim.

Ifølge Høyre har fraværet i videregående gått ned radikalt siden ordningen ble innført ved skolestart i 2016.

–Nå har den fått virke i et år, og det har vært mye debatt rundt ordningen. Men det som er et faktum er at fraværet har gått ned drastisk siden dette ble en realitet. Jeg vil jo si at dette er en av de største medisinske framskrittene siden penicillinen! sier Asheim til Trondheim24.no.

Elevene er nå nødt til å dokumentere sykefraværet med legeerklæring , noe mange fastleger har vært kritiske til , blant annet fordi mange opplever at det har skapt kø og merarbeid på legekontorene.

Holm Lønseth er opptatt av å se det langsiktige perspektivet i en slik ordning.

-Vi vil sikre at det blir flere helsesøstre på skolene, og sikre at årsakene til fravær kan fanges opp mye tidligere.

Partiet går til valg på å gjennomføre en stor bedring av barn og unges psykiske helse.

– Fraværsgrensen sier også at lærereen skal ta kontakt med elevene hvis de nærmer seg 10 % fravær, det betyr at oppfølgingen blir mye tettere og det tror vi er en viktig faktor i det forebyggende arbeidet, sier Asheim.

Henrik Asheim og Mari Holm Lønseth reiser rundt for Høyre for å jobbe politisk fram mot valget i høst. Fraværsregelen i videregående skole er en satsing de kjemper for å videreføre.

Asheim og Lønseth mener også det er viktig å bevare fraværsgrensen fordi den sikrer at elevene lærer mer.

– Vi trenger elevene opplever mestring på skolen for at de skal mestre livet. Det er derfor også nødvendig å satse på psykisk helse samtidig som vi sørger for at elevene er mer tilstede, avslutter Holm Lønseth.