Fra i dag arbeider kvinner gratis ut året

Nyheter: Fremdeles er det slik at kvinner bare tjener 87,6 prosent av det menn gjør i Norge. Fra mandag arbeider derfor kvinner i prinsippet gratis ut året, sier Unio.

Mandag 16. november er utpekt som likelønnsdagen av norske fagorganisasjoner. Yrkesforbundene Unio, LO og YS har regnet ut at fra denne dagen arbeider norske kvinner, og menn i kvinnedominerte yrker, gratis ut året dersom de sammenligner seg med hva gjennomsnittlig lønn er blant norske menn.

Lavere snittlønn

Fremdeles er det slik at kvinners gjennomsnittlige månedslønn er 87,6 prosent av menns, viser tall fra SSB. Selv med like lang utdannelse er lønnsgapet der. Forskjellene er mindre mellom menn og kvinner ved lavere alder, men øker jo eldre aldersgrupper man sammenligner. Kvinnedominerte yrker har i større grad vært preget av lavere lønninger.

– Det er en stor samfunnsutfordring at yrker som hovedsakelig utføres av kvinner, verdsettes lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn. Dette skjer til tross for at kravene til utdanning, kompetanse og ansvar er sammenlignbare, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Hun peker på at mens menn i stor grad får jobb i det private, går kvinner til det offentlige, til yrker der man har store utfordringer med rekruttering, men som samtidig er viktige for samfunnet.

– Det nytter ikke med applaus i lengden, skal vi klare å rekruttere flere sykepleiere og lærere, må lønna opp, sier Lied.