– Herfra flytter vi oss faen ikke

Nyheter: Onsdag morgen startet demonstranter en ny Fosen-aksjon for å markere at det er to år siden Høyesterettsdommen. Deler av Karl Johans gate er sperret.

– Tenk at vi har måttet samles igjen fordi staten ikke respekterer våre rettigheter. Det er helt sinnssykt, sa kunstner og reindriftssame Mihkkal Hætta til demonstrantene klokken 7.20 tirsdag morgen.

Sperrer Karl Johans gate

De startet aksjonen med å sperre av krysset der Karl Johans gate og Rosenkrantz’ gate møtes utenfor Stortinget. Der ble det satt opp en lavvo.

Mihkkal Hætta har bodd i en lavvo utenfor Stortinget siden 11. september. Han får nå selskap av en rekke andre demonstranter når det nå skal lages en lavvoleir langsmed Stortinget fra Akersgata til Rosenkrantz’ gate.

Aksjonen markerer at det er to år siden Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen strider med urfolks rettigheter og menneskerettighetene.

– Herfra flytter vi oss faen ikke

– Det haster mer enn noen gang med å tvinge regjeringen til å handle, sier aksjonistenes talsperson Ella Marie Hætta Isaksen.

– Når staten ikke følger sin egen lov og ikke respekterer en enstemmig høyesterettsdom har vi i praksis ingen rettsstat. Ingen innbyggere i Norge kan da være trygge på egen rettssikkerhet. Det er derfor dette ikke bare er en sak som angår reindriftssamer på Fosen, oss samer som har møtt opp her, men den angår absolutt alle oss sammen, sier Isaksen.

Hun sier at aksjonistene er forberedt på å bli værende på Karl Johan lenge.

– I dag har vi derfor blokkert Norges mest travle og kjære gate. Her på Karl Johan, selve hovedpulsåren i Oslo, har vi tatt denne saken dit den hører hjemme. I fanget på det norske storsamfunnet, sier Isaksen.

– Herfra flytter vi oss faen ikke, sier hun.

Støre beklaget

Det var 11. oktober i 2021 at Høyesterett slo fast at konsesjonene som ble gitt i forbindelse med byggingen av to vindkraftverk på Fosen, Roan og Storheia, strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene på Fosen.
Den 23. februar i år, etter 500 dager uten en løsning, gikk aktivister fra Norske Samers Riksforbund og Natur og Ungdom til aksjon og okkuperte inngangspartiet til Olje- og energidepartementet og flere andre departementer. Der fikk de blant annet selskap av den svenske klimaforkjemperen Greta Thunberg.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) beklaget etter fire dager med aksjoner menneskerettighetsbruddene på Fosen og lovet fortgang i prosessen.

Mekling mellom partene

Tirsdag møtte Fosen-aksjonistene igjen Jonas Gahr Støre (Ap). Det møtet ga ingen avklaring om vindturbiner eller reinbeite.

– Vi håpet at Støre ville fortelle oss noe nytt, gi oss noen nye løfter eller vise en forståelse, men det opplever vi ikke at han ga eller hadde, sa Ella Marie Hætta Isaksen til NTB etter at møtet var slutt.

I mai satte Olje- og energidepartementet inn riksmekler Mats Ruland for å mekle mellom partene i Fosen-saken. Partene er reindriftsutøverne, staten og de to vindkraftselskapene Roan Vind og Fosen Vind.

Ruland sa til NRK tirsdag at det har vært flere møter og at det er planlagt flere fremover.

– Jeg mener det er grunnlag for nye møter, sa han.

Han vil ikke si noe mer om fremdriften i forhandlingene, som er taushetsbelagte.

– Det er veldig vanskelige spørsmål å løse, og interesser som har stor betydning for alle tre parter, sier Ruland, som er engasjert som privatperson som mekler med erfaringen som Riksmekler.