Forsøkte å skjære over halsen til kjæresten og stakk moren i magen med en kokkekniv

Nyheter: 29-årig kvinne fra Trondheim dømt til fortsatt tvungent psykisk helsevern.

Kvinnen ble ved Sør-Trøndelag tingrett i 2017 dømt til tvungent psykisk helsevern. Hun hadde da i psykotisk tilstand gjort et forsøk på å drepe kjæresten ved å skjære på forsiden av halsen hans med en kniv.

Sommeren 2018 gikk den 29-årige kvinnen til angrep med kniv på nytt. Denne gangen rettet mot moren.

På hjemmebesøk hos mor

Kvinnen var da innlagt på Østmarka for gjennomføring av dommen på tvungent psykisk helsevern. Knivstikket skjedde i forbindelse med at tiltalte var innvilget et hjemmebesøk hos sin mor. Hun hadde følge av en sykepleier under hele besøket og knivangrepet skjedde helt uventet og uprovosert en stund ut i besøket, ifølge dommen, som nylig opprettholdt vedtaket om tvungent psykisk helsevern.

Under besøket fikk kvinnene tak i en stor kokkekniv og stakk den skrått oppover i morens mage. Kniven hadde et omtrent 20 cm langt blad. Det var spor av blod og vevsveske 12,3 cm inn på knivbladet, går det frem av dommen. 

Sykepleieren som var med på besøket grep raskt inn og fikk kontroll på tiltalte. Politi og ambulanse ble tilkalt.

Hovedforhandling ble holdt 6. januar 2020. Tiltalte møtte og samtykket til dom på fortsatt psykisk helsevern

Det kom frem i den rettspsykiatriske erklæringen at tiltalte siden januar 2018 hadde hatt tanker om å skade sin mor og at hun en periode avsto fra besøk for å unngå at det skjedde.

Moren hadde henvendt seg til sykehuset med spørsmål om det var trygt med hjemmebesøk. Det ble etter hvert gjennomført flere besøk og fornærmede følte seg trygg frem til knivhendelsen.

Ivaretatt på Brøset

Kvinnene er nå ivaretatt på regional sikkerhetsavdeling på Brøset, men de sakkyndige poengterer at ingenting er avklart vedrørende hvor frisk hun kan bli og hvordan hun trygt kan ivaretas utenfor lukket regional sikkerhetsavdeling.

Retten bedømmer faren for gjentakelse som svært høy, og bemerker at det  fremstår som flaks og tilfeldighet at knivbruken mot samboer og mor ikke har fått mer alvorlige følger. Både kuttet mot halsen og knivstikket i mageregionen kunne kuttet store blodårer eller skadet vitale organer.

Det er av de sakkyndige fremhevet at tiltalte hadde en irrasjonell motivasjon og uro som motiverte henne for voldshandlingene og at hun har gitt uttrykk for at ting ble bedre for henne etter at hun fikk utført volden. De sakkyndige har uttrykt at dette vekker sterk bekymring. De sakkyndige har konkludert med at tiltaltes tilstand nå er betydelig mer alvorlig enn de i 2017 kunne vite, og at risikoen for nye voldshandlinger er klart forhøyet i forhold til vurderingen som ble gjort i 2017.

Det er nærliggende fare for nye lignende alvorlige voldslovbrudd. De behandlinger som har vært gitt frem til nå har ikke hatt tilstrekkelig effekt og et høyt sikkerhetsnivå må opprettholdes frem til behandlingen har tilstrekkelig effekt, heter det i dommen.

Den unge kvinnen behandles nå i en sykehusavdeling på Brøset hvor det høyeste sikkerhetsnivå i Norge praktiseres.