Forskningssjef ved NTNU: – Vi lar barn gå til grunne

Nyheter: Konferansen Barn på flukt samlet over 400 deltakere i Trondheim denne uka. Budskapet krystallklart: Vi lar barn gå til grunne.

– Vi vil sette søkelyset på en situasjon mange tror er over. Det flykter fortsatt like mange barn som det gjorde i 2015 da vi kalte det flyktningekrise, sier Berit Berg, kvinnen i spissen for konferansen og forskningssjef ved NTNU Samfunnsforskning, i en pressemelding.

Barneombud Anne Lindboe fastslo at norske myndigheter bryter FNs barnekonvensjon og at regjeringen bedriver menneskerettighetsbrudd i møte med enslige mindreårige flyktninger.

– Det finnes ingen forskning som bygger opp under påstanden om at bruken av midlertidig opphold fører til at færre barn blir sendt på flukt. Vi kan ikke i lengden sitte og se på at barn går til grunne og forsvinner på grunn av den politikken vi fører, framholder barneombudet.

Lek med tall

Heller ikke Berit Berg, som har jobbet på flyktningefeltet i snart 40 år, er nådig i sin kritikk.

– Vi har ikke tatt imot veldig mange. Jeg ser at regjeringen opererer med 80 000 over fem år. Det er lek med tall. Da har man inkludert de familiegjenforente, det er en måte å telle på som vi aldri har gjort tidligere. Men fortsatt er 80 000 halvparten av det svenskene tok i mot på ett år i 2015. Norge er et er rikt land i Nord-Europa, vi har for tiden ingenting å være stolte av når det gjelder vår flyktningepolitikk, sier hun.

Fra virkelige barn til symboler

– Enslige barn er blitt symboler. De er ikke virkelige barn for politikerne. Hadde de vært virkelige barn, kunne vi ikke ha behandlet dem slik vi gjør, framholder Ann-Magrit Austenå fra Noas, og fortsetter:

– Redde politikere er det verste vi har. De fatter raske beslutninger på tynt grunnlag. De overser dette: Satsningen på enslige mindreårige har hatt stor effekt. Det fungerer godt ute i kommunene. Jeg må si som bakemester Harepus i Hakkebakkeskogen: Vi er i gang. Det går utmerket. Det dreier seg om barn. Ikke vær redde!

Samlet fagfolk

Temaet «Barn på flukt» ble snakket om både forskningsbasert, praksisnært og satt inn i en politisk ramme for å gjøre sammenhengene tydelig. Under temaoverskriftene asylprosessen og ventetid, bosetting og integrering, bo- og omsorgsløsninger, skole og opplæring, radikalisering og traumebevisst omsorg delte innlederne sin forskning og sine erfaringer.

Konferansen samlet yrkesgrupper som jobber med barn på flukt over hele landet, og i ulike sammenhenger.