NTNU: Disse barnehagene kommer dårlig ut i forskningsrapport

Nyheter: Barn som går i små̊ grupper i barnehagen får mindre atferdsproblemer på skolen, viser forskning fra NTNU. Basebarnehager kommer dårlig ut av forskningen.

Klassekampen skriver at ny forskning fra Tidlig trygg i Trondheim-prosjektet ved NTNU i Trondheim viser at barn som går i såkalte basebarnehager, har flere konflikter med lærerne etter skolestart enn barn i tradisjonelle avdelingsbarnehager.
De finner også̊ at små̊ barnegrupper fungerer forebyggende for atferdsproblemer.

Nærhet

– Forholdet til barnehagelæreren er viktig for å utvikle god følelsesregulering og oppførsel. Det er bedre grunnlag for å utvikle det i små̊ avdelinger. I en basebarnehage hvor barnet må̊ forholde seg til flere voksne per dag, mistenker vi at det er vanskeligere å få̊ den nærheten, sier professor Lars Wichstrøm ved psykologisk institutt NTNU.

I Tidlig trygg-prosjektet har forskerne studert atferdsproblemer hos 850 barn fra fireårsalderen i 153 ulike barnehager og sett hvordan de klarer seg på skolen to år senere. De har både studert effekten av basebarnehager i forhold til avdelingsbarnehager, og store og små̊ grupper.

Basebarnehagene er preget av åpne løsninger og mer aktivitet i fellesarealer i store grupper. Forskerne fant at disse barna hadde høyere konfliktnivå̊ med lærerne når de begynner på skolen og hadde mindre nærhet til barnehagelærerne sine.

Videre hadde barn med tidlige tegn på atferdsproblemer som går i basebarnehage, over dobbelt så stor økning i konfliktnivå̊ med læreren i første trinn, som barn fra avdelingsbarnehager.

Forskerne fant også̊ at gruppestørrelse, uavhengig av type barnehage, kan være viktig for å forebygge atferdsproblemer i de første skoleårene.

(©NTB)