Forskere med gjennombrudd i jakten på covid-19-blodprøve

Nyheter: Norske og amerikanske forskere tror en allerede kjent blodprøve kan bidra til å forutsi hvilke covid-19-pasienter som har økt risiko for å bli kritisk syke.

Forskere flere steder i verden er for tiden på jakt etter ulike og bedre verktøy som kan gjøre det enklere å forutsi hvilke pasienter som kan ventes å ble alvorlig syke om eller når de har testet positivt for koronavirus.

Resultater

Ferske funn basert på blodprøver tatt av 1.641 voksne covid-19-pasienter ved innleggelse i Boston, viser en sammenheng mellom høyere risiko for å dø av covid-19 og høye verdier på den såkalte RDW-testen (red cell distribution width). Forskningsresultatene er publisert i det medisinske tidsskriftet Journal of The American Medical Association (Jama).

RDW-testing brukes litt enkelt forklart til å måle variasjon i mengde og størrelsen på de røde blodlegemene. Resultatet oppgis i prosent, der en høy prosent betyr stor variasjon i størrelse: pasienten har noen store celler og noen små celler. Forhøyet RDW gir økt risiko for blodpropp, kreft, hjerteinfarkt og hjerneslag – og tilsynelatende svært alvorlig covid-19.

I tillegg til høye RDW-verdier hos pasienter med alvorlig covid-19, steg også RDW-verdiene hos pasienter der tilstanden forverret seg, mens det tilsvarende så ut til at RDW-verdiene holdt seg stabile hos pasienter som ikke ble sykere etter innleggelse.

– Spennende!

– Dette er et kjempespennende funn og en interessant artikkel! Et slikt verktøy vil kunne gjøre det mulig å starte målrettet behandling tidligere og føre til at flere overlever, sier lege Cathrine Hadley til NTB.

Hun leder det norske prosjektet PREDCOV (predict covid) ved Age Labs som i juli fikk 6 millioner kroner fra Forskningsrådet til å utvikle en ny blodprøve sammen med Bærum sykehus, Oslo universitetssykehus og Folkehelseinstituttet for å kunne forutsi høy risiko for alvorlig sykdom tidlig i sykdomsforløpet.

– Fordelen med RDW er at dette er en billig rutineblodprøve som allerede er i bruk. Dersom denne markøren kan avdekke dem med høy risiko for alvorlig sykdom, vil det bety at mange liv kan bli spart. Fordelen med denne testen er at den kan brukes som et verktøy allerede i dag, over store deler av verden, sier hun.

Forskningen er i startgropen, og det er flere svakheter ved testen, som at man ikke helt hvilken prosess det er man måler, noe de amerikanske forskerne også påpeker.

– Dette er imidlertid mindre viktig så lenge testen fungerer, og det kommer helt sikkert til å gjennomføres flere studier fremover som tar for seg nettopp dette. Dette er et lovende funn, og jeg håper det kommer flere studier som bekrefter funnet, sier Hadley.

Viktige tester

Hadley er klar på at det er det viktig at det arbeides bredt, og at flere jobber med å utvikle slike verktøy for å kartlegge sårbarhet.

– Testen vår baserer seg på epigenetikk i hvite blodceller; altså hvilke gener i immunforsvaret som er skrudd av og på. Mye tyder på at det er en kraftig immunrespons som kommer ut av kontroll når man dør av covid-19, og derfor baserer vi testen på å forutsi denne immunresponsen. Vi utvikler testen ved å kjøre avansert maskinlæring på data fra biobanker, og vi har noen spennende funn, sier Hadley.

Planen er å starte utprøving i sykehus til vinteren for å måle hvor god testen er til å identifisere dem med høy risiko for alvorlig sykdom.

Hadley påpeker at å forutsi sårbarhet ikke bare er viktig når folk alt er smittet, men også når man skal forutsi sårbarhet for å prioritere hvem som skal vaksineres først.

– En slik screeningtest har også potensial for å kunne gi tilpassede smittevernråd basert på individuell risiko, i stedet for at en hel befolkning må i lockdown, sier hun.

Dersom PREDCOV-testen blir vellykket, vil den sannsynligvis være mer presis enn RDW. Ulempen er at den kommer til å bli dyrere, og at det vil ta tid å utvikle og distribuere en slik test slik at den blir tilgjengelig.

Fakta om prediksjon av covid-19:

* Det nye koronaviruset SARS-CoV-2 ble oppdaget i januar 2020 i Kina.

* Viruset kan føre til luftveisinfeksjon og gi alt fra ingen eller milde symptomer til svært alvorlig sykdom og dødsfall. Sykdommen har fått navnet covid-19.

* Etter at smitten spredde seg svært raskt mellom land og verdensdeler vinteren 2020, har det pågått et intenst arbeid for å identifisere sårbare grupper.

* Forskere leter etter likhetstrekk blant dem som er blitt kritisk syke, for å tidligst mulig kunne igangsette behandling ved påvist smitte og redusere dødeligheten

* Nøyaktig kunnskap om risikogrupper vil også være nyttig for målrettet prioritering ved vaksinasjon.

* Vet vi hvem som risikerer å dø, kan vi sikre dem spesielt godt og slipper kanskje å stenge ned hele samfunnet og holde alle hjemme ved store smitteutbrudd.

* Forskningsrådet har gitt 6 millioner kroner til norske Age Labs som sammen med Bærum sykehus, Oslo universitetssykehus og Folkehelseinstituttet utvikler en ny covid-19-test som skal kunne forutsi sykdomsforløpet hos en pasient.

* Age Labs måler epigenetikk i immunceller for å forutsi aldersrelaterte sykdommer på et tidligere tidspunkt.

* Utvikling av en norsk covid-19-test er basert på teorien om at det er reaksjonen fra kroppens immunforsvar som avgjør hvor syk man blir av covid-19.

(Kilde: FHI, NTB, Age Labs)