Foreslår disse tiltakene mot smitte i Trondheim

Nyheter: Politikerne i Trondheim skal onsdag behandle en ny og strengere koronaforskrift. Blant forslagene er å stramme inn matservering til skjenking.

– Utfordringen er at det er for mange som har for mange sosiale kontakter, og et delvis utagerende festliv, sier, sa kommunedirektør Morten Wolden på en pressekonferanse tirsdag.

Det pågår to kjente utbrudd i kommunen, og sist døgn er det registrert 33 nye smittede i kommunen. Sist uke ble 159 tilfeller registrert.

For å begrense spredningen skal det nå utarbeides en ny forskrift som skal behandles i formannskapet onsdag.

Kommunedirektøren sier at det blant annet foreslås skjenkestopp klokken 22, slik det er nå, men at kravet til matservering til drikken skjerpes inn. Kommunen skal også følge opp utelivet tettere enn hva som har blitt gjort til nå.

Det foreslås også blant annet stans i all innendørs idrett og fritidsaktiviteter for alle over 20 år, påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig og en maksgrense på ti personer på innendørs arrangementer.

Viderefører tiltak

– Det er viktig å slå ned dette utbruddet fordi det fortsatt er sårbare grupper i Trondheim som ikke har fått sin vaksine. Vi kan ikke risikere at de sårbare, som det kan få alvorlige konsekvenser for, blir smittet, sier Wolden.
Han sier at det i forskriften også veier tungt å begrense sosiale kontakter.

– Ellers viderefører vi de strenge smitteverntiltakene som ligger der, sier Wolden.

– Betydelig smitteøkning

Smitten har vært svært lav i Trondheim gjennom vinteren og våren, ofte med kun et par registrerte smittetilfeller daglig. Men den siste uken har vært preget av et betraktelig smittehopp, noe som har skapt stor bekymring i kommunen.

– Vi har en betydelig smitteøkning. Sist uke har vi hatt 159 smittede, mot 29 uken før. 10 prosent er ukjent smitte, så vi har sirkulerende smitte blant folk som ikke vet at de er smittet, sier kommuneoverlege Tove Røsstad.

Den siste uken har over 2.000 personer vært i karantene, og over 3.500 i ventekarantene.

Røsstad sier karantenesetting i et slikt omfang har betydelige konsekvens for næringsliv, offentlige tjenester, inkludert undervisningsområdet.

En person satt 200 i karantene

– Av dem som er smittet gjennom helga er det en overvekt av personer i 20-årene, og det er til dels betydelig sosial aktivitet som medfører at et stort antall personer er i karantene, sier kommuneoverlegen.
Hun sier det ikke har vært uvanlig at en enkelt person har 40–50 nærkontakter som må settes i karantene, og at det har vært enkelttilfeller som har satt opp til 200 personer i karantene.

– Vi må begrense nærkontakter til et minimum de neste 14 dagene, og være oppmerksomme på at vi har sirkulerende smittsom vi ikke vet om, sier kommuneoverlegen.

(©NTB)