Har du prøvd å ringe i bjella på kaia på Ravnkloa der Munkholmenbåten ligger?

I anledning byjubileet i 1997 gjenopptok Kystlaget Trondhjem den gamle Fløtmann-tradisjonen, og fikk bygd en båt på Fosenkaia som fortsatt tjener sin misjon ved å frakte passasjerer mellom Fosenkaia og Ravnkloa i sommermånedene.

I år er det 20 år siden «Fløtman I» ble bygget på Fosenkaia av Vegard Rye Carlsen, og gitt i gave til byens befolkning fra E.A. Smith.

– Det er idyllisk og trivelig å bli rodd over kanalen i sakte fart, sier høvedsmann i Kystlaget Trondhjem, Egil Eide.

Et ring i bjella på kaia ved Ravnkloa signaliserer til Fløtmannen at nå er det noen som vil over.

Knut Sveen er en av ildsjelene i Kystlaget Trondhjem som ror passasjerer over Kanalen i sommerhalvåret.

For 30 kroner for du eksklusiv skyss fra Ravnkloa til Fosenkaia, en eksotisk opplevelse som stadig flere turister og bybeboere får øynene opp for.

– Mange turister og trondhjemmere tar turen med Fløtmannsbåten over til Fosenkaia, og dette er en enkel og flott måte å oppleve havna og båtlivet – midt i hjertet av byen, sier Eide.

Knut Sveen er en av flere ildsjeler i Kystlaget Trondhjem som holder tradisjonen i hevd og som flere ganger i uka skysser passasjerer over Kanalen, slik de gamle fløttmennene gjorde i forrige århundre.

Men historien ender ikke her.

Framtidas Fløtmann

I 2019 er målet at Fløtmann skal bli første førerløse ferge, og gå i trafikk over kanalen.

Det har allerede blitt gjort betydelig uttesting av teknologien – og Trondheims nye, førerløse Fløtmann kan bli et viktig bidrag til samferdselssektoren.

Skisse av hvordan den nye førerløse Fløtmann-båten kan bli. Målet er at den skal vær i trafikk i Kanalen i 2019.

–Ferga kan bli en god erstatning til broer når nye tverrforbindelser mellom spredte bosetninger og øyer skal etableres, sier høvedsmann i Kystlaget, Egil Eide.

Til daglig jobber han som førsteamanuensis ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU.

Den ti meter lange førerløse ferga skal bringe passasjerer og sykler trygt i skytteltrafikk over Nidelva – uten fører.

Ferga skal gå «on demand» og  passasjerer skal kunne trykke på en knapp som gir ferga signal om å komme.

Knut Sveen er ikke redd for at «sjarmøretappen» over Kanalen blir ødelagt, snarere tvert imot.

–Dette med autonom båt er veldig interessant. Jeg tror den nysgjerrigheten dette vekker kan gi enda større fokus på fløtmann og sjarmen med å bli rodd over.

–Se bare på sykkelheisen Trampe og dens popularitet blant turister, kanskje vi kan få liknende oppmerksomhet rundt Fløtmannshistorien? sier Sveen.

Historien om Fløtmann

Fløttmenn var fergemenn som gjerne bestod av eldre sjøfolk som tok seg av persontrafikk i havneområdet mellom skip og land, eller mellom bydeler.

Image with visual paralax effect

Fløttmann i Kanalen, 1906. Foto: Trondheim Byarkiv. Creative commons-lisens

I Trondheim strekker fløttmannstradisjonen seg tilbake til begynnelsen av 1880 – årene og oppføringen av Brattøra og anlegget rund jernbanen.

Særlig etter at St.Olavs bro ble revet i 1920, representerte Fløtmann en stor besparelse for folk som arbeidet på Brattøra eller reisende som skulle til Trondheims vestlige områder.

–Turen har i prinsippet alltid kostet like mye som å ta trikken, og flere av byens borgere husker fortsatt at det kostet en 10-øring å bli rodd av en fløttmann over Kanalen, forteller Eide.

Lørdag 10. juni kl. 12.30 markeres 20-årsjubileet til «Fløtman I» under Kystens Dag på Fosenkaia. Her møter du både båtbygger, fløttmann fra 1997 og høvedsmann Egil Eide.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre