– Odin ble truet og presset for penger

Nyheter: Foreldre til Odin André Hagen Jacobsen anker henleggelsen av forsvinningssaken til Riksadvokaten.

Utvides ytterligere
Foreldre til Odin André Hagen Jacobsen klager inn henleggelsen av forsvinningssaken til Riksadvokaten. Det skriver foreldrene i en epost til NTB.

Odin André Hagen Jacobsen (18) fra Skaun ble meldt savnet av foreldrene etter at han ikke kom hjem fra en bytur i Trondheim i november 2018.

Statsadvokatene i Trøndelag henla saken i januar som «intet straffbart forhold».

– Dette er vi dypt uenig i og har anket saken til Riksadvokaten. Trondheimspolitiets etterforskning har etter vårt syn ikke vært god nok og har ikke gitt et godt fundert svar på hva som skjedde denne søndags morgenen for vel fire år siden, skriver foreldrene.

De forteller videre at det er mange som savner Odin og at det var mange som tok forsvinningen svært tungt.

– For noen gikk det ut over både jobb og skolegang. Det er mange relasjoner rundt et ungt menneske og en så alvorlig sak berører oss alle dypt.

– Liten oppmerksomhet

Foreldrene påpeker at politiet skal arbeide ut ifra fire hypoteser i forsvinningssaker. I forsvinningssaker skal politiet arbeide ut fra fire hypoteser. Disse er frivillig forsvinning, ulykke, kriminell handling eller selvdrap.

– I denne saken har de tre første fått liten oppmerksomhet. At Odin ikke har gitt livstegn på fire år understøtter kanskje at han er død. Antakelsen om at forsvinningen, eller et eventuelt dødsfall, skal ha skjedd i form av et selvdrap på havna om morgenen 18. oktober 2018 finnes det imidlertid ikke opplysninger som støtter opp om. «Mest sannsynlig» skriver Statsadvokaten om dette og følger lojalt opp politiets innstilling.

– Ble truet

Foreldrene sier også at de vet at Odin var i kontakt med personer med stor kapasitet for vold natten han forsvant, og at disse tidligere skal ha truet ham, samt forsøkt å presse gutten for penger.

– Vi har vanskelig for å feste tillit til Statsadvokatens avgjørelse, har derfor klaget henleggelsen inn for Riksadvokaten for en ny vurdering. Ytterligere kommentarer vil ikke bli gitt, avslutter foreldrene.