Fant lovbrudd hos de 19 største el-selskapene

Nyheter: Forbrukertilsynet har avdekket lovbrudd hos de 19 største strømleverandørene. 14 av dem risikerer tvangsmulkt på 250.000 kroner i uka

PS. Nederst i denne saken finner du en liste over selskapene som er tatt for lovbrudd

Dette gjelder de mest alvorlige tilfellene av manglende opplysninger i markedsføringen, vesentlige brudd på kravene til prisliste samt alle brudd på kravene til opplysninger om angrerett før avtaleinngåelse, opplyser Forbrukertilsynet.

– Overtredelsene gjelder brudd på grunnleggende forbrukervernregler. Resultatet av kontrollen er nedslående og viser behovet for at vi også fremover fører et aktivt tilsyn i strømmarkedet, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Nedslående

Forbrukertilsynet kommer til å fatte vedtak mot disse 14 selskapene selv om de innretter seg etter tilsynets anvisninger. Det er for å sikre at selskapene ikke begår samme type lovbrudd framover.

– Forbrukertilsynet forventer at samtlige strømleverandører i Norge, også de som ikke er kontrollert i denne omgang, innretter seg etter lovens krav. Alle strømleverandører bør sette seg inn i varslene om vedtak og brevene som nå er sendt ut, og sørge for at de ikke begår tilsvarende lovbrudd, sier Rønningen.

De fem andre leverandørene har gjort mindre lovbrudd.

Opprinnelig ble 20 selskaper undersøkt, og Forbrukertilsynet fant lovbrudd hos alle. To av selskapene har senere fusjonert, og det er derfor 19 som får brev fra tilsynet.

Aktørene dekker rundt 85 prosent av det totale antallet kunder på privatmarkedet.

Selskapene må senest 11. august svare på hva de vil gjøre.

Bra med tilsyn

Forbrukertilsynet undersøkte følgende:

* Om markedsføring av strømavtaler på strømleverandørenes nettsider oppfyller krav i markedsføringsloven. Loven krever blant annet at forbruker skal få alle vesentlige opplysninger om avtalen på en klar og hensiktsmessig måte.

* Om leverandørene har lovpålagt prisliste tilgjengelig på sine nettsider, og om prislisten fyller lovens krav.

* Om leverandørene før avtaleinngåelse opplyser om angrerett i tråd med lovens krav.

Lyse er blant selskapene som er kontrollert. De synes det er bra at Forbrukertilsynet prioriterer tilsyn i deres bransje.

– Vi har vært av den oppfatning at vi har gjort ting riktig, men setter pris på at Forbrukertilsynet har gjennomgått vår virksomhet og gjort oss oppmerksom på uriktig praksis. Vi tar til etterretning at det finnes områder hvor vi ikke har gitt informasjon tidlig nok, tilgjengelig nok eller tydelig nok, sier Atle Simonsen, kommunikasjonssjef for energi i Lyse.

FAKTA: Dette er de kontrollerte selskapene

Agva Kraft AS

Varsel om vedtak grunnet følgende mangler:

 • Manglende prisliste
 • Utelatelse av vesentlige opplysninger i markedsføringen

Brev om innrettelse grunnet følgende mangler:

 • Mangler opplysninger om bindingstid og/eller bruddgebyr
 • Mangler eller mangler ved henvisning strompris.no
 • Mangler opplysninger om krav til kredittverdighet

Fjordkraft AS

Varsel om vedtak grunnet følgende mangler:

 • Manglende opplysninger om angrerett før avtaleinngåelse
 • Manglende prisliste

Brev om innrettelse grunnet følgende mangler:

 • Mangler opplysning om fakturagebyr
 • Mangler eller mangler ved henvisning strompris.no
 • Mangler opplysninger om krav til kredittverdighet
 • Mangler opplysninger om krav til maksforbruk

Fortum Strøm AS

Varsel om vedtak grunnet følgende mangler:

 • Manglende prisliste
 • Utelatelse av vesentlige opplysninger i markedsføringen

Brev om innrettelse grunnet følgende mangler:

 • Mangler opplysninger om bindingstid og/eller bruddgebyr
 • Mangler opplysning om fakturagebyr
 • Mangler eller mangler ved henvisning strompris.no
 • Mangler opplysning om at tilleggstjeneste ikke er obligatorisk
 • Mangler opplysninger om krav om «ny kunde»
 • Mangler opplysninger om krav til kredittverdighet

Gudbrandsdal Energi AS

Brev om innrettelse grunnet følgende mangler:

 • Mangler ved prislisten
 • Mangler opplysning om fakturagebyr
 • Mangler opplysninger om krav til kredittverdighet

Haugaland Kraft Energi AS

Varsel om vedtak grunnet følgende mangler:

 • Manglende opplysninger om angrerett før avtaleinngåelse

Brev om innrettelse grunnet følgende mangler:

 • Mangler ved prislisten
 • Mangler opplysning om fakturagebyr
 • Tidsbegrenset avtale – mangler opplysninger om avtalen forbruker overføres til etter utløp avtaletid e.l.
 • Mangler, eller mangler ved, opplysning om prisgaranti
 • Mangler eller mangler ved henvisning strompris.no
 • Mangler opplysninger om krav til kredittverdighet

Helgeland Kraft Strøm AS

Varsel om vedtak grunnet følgende mangler:

 • Manglende opplysninger om angrerett før avtaleinngåelse
 • Krever ikke uttrykkelig anmodning fra forbruker for oppstart av levering innen angrefristens utløp
 • Krever samtykke for betalingsplikt for levert strøm fra alle kunder ved bruk av angreretten, også der forbruker ikke har bedt om førtidig oppstart
 • Manglende prisliste

Brev om innrettelse grunnet følgende mangler:

 • Mangler opplysning om fakturagebyr
 • Tidsbegrenset avtale – mangler opplysninger om avtalen forbruker overføres til etter utløp avtaletid e.l.
 • Mangler eller mangler ved henvisning strompris.no
 • Mangler opplysninger om krav til kredittverdighet

Ishavskraft AS

Varsel om vedtak grunnet følgende mangler:

 • Manglende opplysninger om angrerett før avtaleinngåelse

Brev om innrettelse grunnet følgende mangler:

 • Mangler ved prislisten
 • Mangler opplysninger om bindingstid og/eller bruddgebyr
 • Mangler opplysning om fakturagebyr
 • Mangler eller mangler ved henvisning strompris.no
 • Mangler opplysninger om krav til kredittverdighet

Kraftriket AS

Varsel om vedtak grunnet følgende mangler:

 • Manglende prisliste
 • Utelatelse av vesentlige opplysninger i markedsføringen

Brev om innrettelse grunnet følgende mangler:

 • Mangler opplysning om fakturagebyr
 • Tidsbegrenset avtale – mangler opplysninger om avtalen forbruker overføres til etter utløp avtaletid e.l.
 • Mangler eller mangler ved henvisning strompris.no
 • Mangler opplysninger om krav om «ny kunde»
 • Mangler opplysninger om krav til kredittverdighet

Lyse Dialog AS

Varsel om vedtak grunnet følgende mangler:

 • Manglende opplysninger om angrerett før avtaleinngåelse

Brev om innrettelse grunnet følgende mangler:

 • Mangler ved prislisten
 • Mangler opplysning om fakturagebyr
 • Tidsbegrenset avtale – mangler opplysninger om avtalen forbruker overføres til etter utløp avtaletid e.l.
 • Mangler eller mangler ved henvisning strompris.no
 • Mangler opplysninger om krav til kredittverdighet

Motkraft AS

Brev om innrettelse grunnet følgende mangler:

 • Mangler ved prislisten
 • Mangler opplysning om fakturagebyr
 • Mangler eller mangler ved henvisning strompris.no
 • Mangler opplysning om avtaletype

Norgesenergi AS

Brev om innrettelse grunnet følgende mangler:

 • Mangler ved prislisten
 • Mangler opplysninger om bindingstid og/eller bruddgebyr
 • Mangler opplysning om fakturagebyr
 • Mangler, eller mangler ved, opplysning om prisgaranti
 • Mangler eller mangler ved henvisning strompris.no
 • Mangler opplysninger om krav til kredittverdighet

NTE Marked AS

Varsel om vedtak grunnet følgende mangler:

 • Utelatelse av vesentlige opplysninger i markedsføringen

Brev om innrettelse grunnet følgende mangler:

 • Mangler ved prislisten
 • Mangler opplysning om fakturagebyr
 • Mangler eller mangler ved henvisning strompris.no

Polar Kraft AS

Varsel om vedtak grunnet følgende mangler:

 • Manglende prisliste
 • Utelatelse av vesentlige opplysninger i markedsføringen

Brev om innrettelse grunnet følgende mangler:

 • Mangler opplysninger om bindingstid og/eller bruddgebyr
 • Tidsbegrenset avtale – mangler opplysninger om avtalen forbruker overføres til etter utløp avtaletid e.l.
 • Mangler, eller mangler ved, opplysning om prisgaranti
 • Mangler eller mangler ved henvisning strompris.no
 • Mangler opplysninger om krav til kredittverdighet
 • Mangler opplysninger om krav om elektronisk fakturering

Tibber Norge AS

Brev om innrettelse grunnet følgende mangler:

 • Mangler ved prislisten
 • Mangler eller mangler ved henvisning strompris.no
 • Mangler opplysning om påslag
 • Mangler opplysninger om krav til kredittverdighet
 • Mangler opplysninger om krav til maksforbruk

Trøndelagkraft AS

Varsel om vedtak grunnet følgende mangler:

 • Manglende opplysninger om angrerett før avtaleinngåelse
 • Manglende prisliste

Brev om innrettelse grunnet følgende mangler:

 • Mangler opplysning om fakturagebyr
 • Mangler opplysninger om krav til kredittverdighet
 • Mangler opplysninger om krav til maksforbruk
 • Mangler opplysninger om annet kvalifiseringsvilkår

Ustekveikja Energi AS

Varsel om vedtak grunnet følgende mangler:

 • Manglende opplysninger om angrerett før avtaleinngåelse
 • Manglende prisliste

Brev om innrettelse grunnet følgende mangler:

 • Mangler opplysning om fakturagebyr
 • Mangler eller mangler ved henvisning strompris.no

Vibb AS

Brev om innrettelse grunnet følgende mangler:

 • Mangler ved prislisten
 • Mangler, eller mangler ved, opplysning om prisgaranti
 • Mangler eller mangler ved henvisning strompris.no

Wattn AS

Varsel om vedtak grunnet følgende mangler:

 • Manglende opplysninger om angrerett før avtaleinngåelse
 • Manglende prisliste

Brev om innrettelse grunnet følgende mangler:

 • Mangler opplysning om fakturagebyr
 • Tidsbegrenset avtale – mangler opplysninger om avtalen forbruker overføres til etter utløp avtaletid e.l.
 • Mangler eller mangler ved henvisning strompris.no
 • Uhensiktsmesssig plassering av vesentlige opplysninger generelt
 • Mangler opplysninger om krav til kredittverdighet

Å Strøm AS (tidligere LOS AS og Glitre Energi AS)

Varsel om vedtak grunnet følgende mangler:

 • Manglende prisliste

Brev om innrettelse grunnet følgende mangler:

 • Mangler opplysning om fakturagebyr
 • Tidsbegrenset avtale – mangler opplysninger om avtalen forbruker overføres til etter utløp avtaletid e.l.
 • Mangler eller mangler ved henvisning strompris.no
 • Mangler opplysninger om krav til kredittverdighet
 • Mangler opplysninger om krav til maksforbruk