For første gang i år faller boligprisene

Nyheter: For første gang i år er det nedgang i boligmarkedet. Fra mai til juni sank prisene med 1,2 prosent, ifølge eiendomsbransjens offisielle salgstall.

Det er vanlig at boligprisene faller i juni, men en sesongjustert utvikling på minus 0,5 prosent indikerer at negativ tendens i prisutviklingen, ifølge administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

De siste tolv månedene er prisutviklingen ned 0,7 prosent.

I Oslo sank prisene med 1,1 prosent i juni. Prisnedgangen i Bergen og Trondheim var på 0,8 prosent. Stavanger og Kristiansand hadde størst nedgang blant de store byene, med 1,3 prosent negativ prisutvikling.

Trolig synker prisene videre

Nedgangen var ventet av flere meglerhus, som har hatt flere salgsoppdrag enn antall solgte boliger. De erfarer at rentehevinger begynner å bite mer og tror at prisnedgangen vil forsterke seg til høsten.

– Det neste halvåret regner vi med en noe svakere etterspørsel ettersom rentene stigere raskere og mer enn tidligere prognoser. Dette vil dempe prisutviklingen, men bruktmarkedet er fortsatt robust, og vi forventer ikke et dypt prisfall, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Også Eiendom Norge tror høsten vil by på ytterligere nedgang.

– Mye av den sterke oppgangen i boligprisene i første halvår vil trolig korrigeres i andre halvår, sier Lauridsen.

Ned fra prisrekord forrige måned

Ved forrige månedsoppdatering var prisene i Norge på sitt høyeste noensinne. Da hadde prisene steget med 0,8 prosent fra måneden før.

I juni ble det solgt 11.183 boliger i Norge, noe som er 2,8 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022. Imidlertid ble det lagt ut 12.819 for salg i juni i år, hele 13,5 prosent flere enn juni i fjor.

Det tok i gjennomsnitt 30 dager å selge en bolig i juni – ned fra 35 dager i mai. Kortest salgstid hadde Oslo med 19 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 57 dager.