Folk sliter med å betale kommunale avgifter: Nå får du faktura hver måned

Nyheter: Fra april vil du få månedlige fakturaer for de kommunale eiendomsavgiftene. Trondheim kommune erfarer at stadig flere opplever at det er vanskelig å betale de kvartalsvise regningene.

Faktura for 1. kvartal vil som vanlig sendes som en samlet faktura med forfall 15. april. Faktura for april vil sendes i slutten av måneden med forfall 15. mai. Etter dette vil både innbyggere og næringsliv motta månedlige fakturaer som må betales innen den 15. Det var formannskapet som i høst vedtok den nye betalingsordningen, heter det i en pressemelding fra Trondheim kommune.

annonse

Økning i henvendelser

– Vi gjør dette med bakgrunn i den generelle økonomiske utviklingen i samfunnet. De siste årene har vi sett en gradvis økning i antall henvendelser fra innbyggere som ønsker å utsette eller dele opp fakturaene sine, sier prosjektleder Eva Haugan ved Regnskapstjenesten i Trondheim kommune.

I kommunen blir dette tolket som et signal om at en økende andel innbyggere har behov for å kunne fordele utgiftene sine jevnt gjennom året i større grad enn før.

– I tillegg mottar vi også jevnlig direkte forespørsler om månedlig fakturering av kommunale avgifter på både telefon og e-post fra kommunens innbyggere. Vi oppfatter at dette er en høyt ønsket og etterspurt løsning, poengterer Haugan.

Kvartalsvis feiegebyr

Eneste unntak i den nye ordningen, er feiegebyret. Feiegebyret vil fortsatt faktureres kvartalsvis. Det er fordi dette er et lavt gebyr, og mange fakturamottakere mottar bare feiegebyret.

– Det er også verdt å merke seg at fakturabeløpene i januar og februar vil være lavere. Dette skyldes at beregningen av eiendomsskatten og avregningen av vann- og avløpsgebyrer, ikke vil være klare før mars. Fakturaene i januar og februar vil derfor bestå av kun renovasjonsgebyrer, samt fastbeløpene som er knyttet til vann og avløp.

Fakturaen for mars vil være årets høyeste, ettersom eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyr og vannavregning for tre måneder blir fakturert i denne måneden.

Anbefaler elektronisk betaling

De som ikke benytter digitale betalingsalternativer, vil fortsatt motta månedlige papirfakturaer.

– Vi oppfordrer alle som har mulighet til å velge enten eFaktura eller AvtaleGiro som betalingsalternativ, da en kombinasjon av disse alternativene krever minimal administrasjon for fakturamottakerne, sier Haugan.

Trondheim kommune anbefaler også at bedrifter som ikke allerede benytter Elektronisk Handelsformat (EHF) vurderer å ta i bruk denne løsningen fremover.

Månedlig fakturering er i utgangspunktet innført som fast ordning, men i likhet med andre forbedrings- og utviklingsprosjekter vil også dette bli evaluert etter en stund.