– Folk må belage seg på at det vil være driftsforstyrrelser utover hele dagen

Nyheter: Etter elleve dager med busstreik ble partene enige torsdag morgen. De første bussene vil være i gang fra klokken 12.– Likevel må folk belage seg på at det vil være driftsforstyrrelser utover hele dagen, skriver Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding torsdag morgen.

De første bussjåførene ble tatt ut i streik søndag 20. september. Totalt la over 8.000 bussjåfører landet over ned sitt arbeid, og streiken har rammet hele landet.

– Vi vil takke befolkningen og passasjerene våre for den massive støtten vi har opplevd gjennom streiken, sier forhandlingsleder Stein Guldbrandsen i Fagforbundet, som forteller at sjåførene har opplevd massivt med støtteerklæringer fra nordmenn over hele landet.

Et flertall av forhandlingsdelegasjonen anbefaler oppgjøret. Nå skal forhandlingsresultatet ut på uravstemning til medlemmene i de fire organisasjonene.

Dersom forslaget får flertall blant den samlede medlemsmassen, blir oppgjøret godkjent.

– Vi har mer enn doblet det opprinnelige tilbudet fra arbeidsgiver. Det gis generelle tillegg på til sammen 5,50 kroner, samt 1 krone som fagbrevtillegg i 2020, uttaler forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding.

– Partene har gjort forbedringer i avtalen som forhindrer at bussjåførene kommer dårlig ut i samordnede oppgjør og påfølgende mellomoppgjør, slik som i 2018 og 2019, uttaler forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

– Lønnsvekst på 20.000

Ifølge VG opplyser Fellesforbundet at alle sikres en lønnsvekst på 9 kroner. Dette fordeles med 6,50 kr i lønnsøkning i 2020 og en opptrapping med 2,50 kroner i 2021. I tillegg kommer det generelle tillegget i mellomoppgjøret i 2021.

– Årslønnsveksten blir da nærmere 20.000 kroner for den enkelte sjåfør. Av andre gjennomslag har vi sikret at det skal jobbes med å se på arbeidstidsordninger og sikkerhetstiltak, sier Eggum.

Ikke alle er fornøyd

Gulbrandsen forteller imidlertid til NTB at Fagforbundets delegasjon ikke er helt fornøyd. De fire forbundene gir felles svar på tilbudet fra NHO, men alle delegasjonene er delte. Fagforbundets delegasjon er i mindretallet som sier nei til tilbudet.

– Vi er fullt innforstått med at etterslepet i bransjen ikke kan tas i ett oppgjør, men vi synes de skrittene som ble tatt i år og trolig også neste år, er for små i forhold til enigheten om lønnsnivået i Bussbransjeavtalen, sier han.

I Bussbransjeavtalen som ble innført i 2007, ble det enighet om at bussjåførene skulle ha en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, et krav arbeidstakerne mener ikke er blitt møtt. I tillegg er det misnøye i Fagforbundet med at oppgjøret ikke tok for seg andre krav, blant annet at man skulle gi bussjåførene tilstrekkelig tid til sikkerhetssjekk. Nå tror Gulbrandsen at avtalen kan bli nedstemt blant Fagforbundets medlemmer.

– Når vår delegasjon lander på et nei, er det fordi våre tillitsvalgte gir veldig klart uttrykk at det er for dårlig. De kjenner våre medlemmer godt, og jeg vil tro våre medlemmer kommer nok til å stemme klart nei, sier han.

Imidlertid er det også i uravstemningen det samlede resultatet som teller. Fagforbundet representerer langt færre bussjåfører enn Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet.

– En balansert løsning

Administrerende direktør Jon Stordrange i NHO Transport er fornøyd med løsningen man har kommet fram til.
– Vi er glade for at streiken er over. Ikke minst av hensyn til passasjerene, som igjen kan bruke bussen for å komme til jobb, skole og fritidsaktiviteter på en miljøvennlig og sikker måte, sier Stordrange i en pressemelding.

Overfor NTB utdyper han hvordan NHO Transport ser på løsningen.

– Vi er fornøyd med en balansert løsning som begge parter kan leve med. Det er viktig å avslutte streiken så fort mulig for passasjerenes del.