Slik kan du følge byggingen av nye Torvet

Nyheter: Er du nysgjerrig på hva som skjer i forbindelse med ombyggingen av byens storstue og festplass?

I midten av april starter anleggsarbeidet inne på selve torvflata. Nye Torvet skal stå ferdig sommeren 2020.

Fordi interessen rundt Torvet er stor og ombyggingen berører mange, er det opprettet flere informasjonskanaler slik at nyttig og viktig informasjon når ut til alle som ønsker å følge utviklingen, melder torvetitrondheim.no

Infoplakater på byggegjerder

Gjennom hele anleggsperioden vil det henges opp informasjonsplakater på byggegjerdene som forteller hva som foregår.

Fram til Torvet står ferdig sommeren 2020 skal hele plassen rustes opp, over og under bakken. Arbeidet er omfattende og det skal blant annet legges til rette for nye vann- og avløpsledninger, snøsmelteanlegg og fire tekniske rom.

Det skal bygges en gangbar tunnel, eller kulvert, under Torvet slik at alle tekniske innretninger kan nås uten at man i framtida må grave i skiferdekket som skal legges på toppen.

Det skal lages fundament for benker, bord og andre sitteplasser, samt fontener. Våren 2020 skal det plantes blomster og trær som vil gi Torvet et lunere og triveligere preg enn i dag, skriver nettstedet torvetitrondheim.no

Nettside

Torvet-prosjektet har egen nettside og her legges det ut informasjon og nyheter fortløpende. Her kan du også finne illustrasjoner som viser hvordan Torvet blir etter ombyggingen og lese mer om prosjektet.

På nettsiden er det også mulig å følge byggingen bilde for bilde. En bildekarusell gir en visuell statusoppdatering slik at det er mulig å følge med på byggingen selv om man ikke er på bytur eller bor her.

Nyhetsbrev og nabovarsel

Via hjemmesiden er det mulig å melde seg på som mottaker av nyhetsbrev. Dette gir en fin mulighet til å følge med på hva som skjer på Torvet under ombyggingen. Påmelding gjøres ved å legge igjen e-postadresse i grønt felt nederst på siden.

Når anleggsarbeidet kommer i gang vil kommunens byggeledere sammen med entreprenør formidle nyttig og viktig informasjon om prosjektet til de som blir berørt i det daglige. Nabovarsel blir også lagt ut på nettsiden.

Informasjonstavler

Trondheim kommune ønsker å vise byens befolkning hvordan nye Torvet blir. Derfor er det satt opp seks informasjonstavler med til sammen tolv plakater i området. Fire er plassert utenfor restauranten Døgnvill, en står utenfor Rema 1000 på Trondheim Torg og den siste på hjørnet ved Sommergården. Disse kan bli flyttet på som følge av gravingen, men vil være å finne på Torvet.

(kilde: torvetitrondheim.no)