De fleste fortsetter svangerskapet til tross for sykdom hos fosteret

Nyheter: 7 av 10 kvinner velger å fortsette svangerskapet til tross for sykdom eller avvik hos fosteret, viser forskning fra Trøndelag.

– Det er ikke slik at trenden går i retning av at flere velger å avbryte svangerskapet for mindre alvorlig sykdom hos fosteret, sier professor emeritus Sturla Eik-Nes ved NTNU til Aftenposten.

Han mener det er viktig informasjon å ta med seg i debatten om abortloven.

Doktorgrad

I undersøkelsen, som nylig er oppdatert, ble det hentet inn data fra 56.312 gravide kvinner fra en «normalbefolkning» i Trondheim og åtte omegnskommuner. De var inne til rutineultralyd i tidsrommet 1987–2001.

I denne perioden ble 838 fostre diagnostisert med alvorlig sykdom eller utviklingsavvik. Av dem valgte 252 kvinner å avbryte svangerskapet. Rundt 90 prosent av abortene var i gruppen med forventet død eller alvorlig funksjonshemning. Kun to fostre ble abortert i kategorien «overlevelse med moderat funksjonshemming».

Tallene er offentliggjort som en del av gynekologspesialist Kristin Offerdals doktorgrad. Nylig har hun, sammen med Eik-Nes og førsteamanuensis og jordmor Eva Tegnander, gått gjennom tall fra 2007 til 2011.

De fant ingen endringer i årsaken til at kvinner velger å avbryte svangerskapet.