Flest elever mobbes på 5. til 7. trinn

Nyheter: Elevene i barneskolen på 5. til 7. trinn blir mest mobbet, mens færre blir mobbet på høyere skoletrinn, viser tall fra Elevundersøkelsen 2021.

I alt 6 prosent av landets elever sier at de har blitt mobbet på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Det er på samme nivå som i 2020 og 2019.

– Selv om utviklingen er stabil, er det helt uakseptabelt at mobbingen er så utbredt, særlig på 5. til 7. trinn. For disse årstrinnene er tallene økende og altfor høye, og det bekymrer meg. Dette må vi ta tak i, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Brenna sier hun har bedt Utdanningsdirektoratet om mer kunnskap om tallene, hvordan skolene jobber konkret med mobbing, og om skolene har de verktøyene de trenger.

Andelen elever som melder om mobbing fra en medelev, er høyest på 5. trinn med 10,5 prosent og synker til 2,4 prosent på VG3.

Pandemi tema i undersøkelsen

Den årlige undersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet er gjennomført blant 442.500 elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole. Det er det laveste antallet svar siden 2017. Årsaken er trolig fravær i forbindelse med covid-19.

Nettopp koronapandemiens innvirkning på skolehverdagen er et av spørsmålene som måles i undersøkelsen.

Flest elever i Oslo (68 prosent) sier seg berørt av pandemien, mens færrest ble berørt i Rogaland (57 prosent). Det er elevene på videregående skole som svarer at de er mest påvirket av restriksjonene pandemien førte med seg.

– Vi vet at det har vært store forskjeller mellom ulike steder i landet når det gjelder smitte og tiltaksbyrde, sier Brenna.

Motivasjonen synker

Siden 2016 har Elevundersøkelsen vist en nedgang i trivsel og motivasjon på 7. trinn, og denne nedgangen fortsetter.

– Jeg er bekymret for at motivasjon og trivsel går ned. Disse problemene må vi ta tak i før de blir til større utfordringer senere i utdanningsløpet, sier Brenna.

Hun viser til at regjeringen tidligere har varslet en ungdomsskolesatsing og at «en innsats rettet mot ungdom bør inkludere både mellomtrinn, ungdomstrinn og overgangene i skoleløpet».

– Dette er noe av det viktigste jeg skal ta fatt på framover, lover kunnskapsministeren.

Organisasjoner krever økt forebyggingsarbeid

Resultatene fra årets elevundersøkelse viser at barn og unges psykiske helse må prioriteres enda mer, mener UngSOS og Mental Helse Ungdom.

Organisasjonene peker på lange køer for å få psykisk helsehjelp, og at 1 av 5 unge som henvises til psykisk helsevern, får avslag.

Mental Helse Ungdom mener alle elever i grunnskole og videregående skole skal ha minst én konsultasjon hvert år med skolehelsetjenesten.

– Med en obligatorisk samtale vil det i større grad være mulig å avdekke problemer hos den enkelte elev, sier assisterende generalsekretær Aida Tesfai i Mental Helse Ungdom.

Redd Barna mener Elevundersøkelsen avdekker at skolene ikke i tilstrekkelig grad følger opp sin plikt til å handle raskt og riktig når en elev ikke føler seg trygg, og etterlyser barnevennlige klageordninger.