Nordmenn på pornotoppen: Flere spør om hjelp for avhengighet

Nyheter: Norge har lenge ligget i verdenstoppen for pornobruk. Men for stadig flere nordmenn leder daglig stimuli til det motsatte av nytelse

– Mange i fagmiljøet oppfatter temaet som både vanskelig og pinlig. Det er heller ikke noe pasienter typisk forteller om hvis de ikke blir spurt. Jeg tror derfor mange har dette problemet uten at det avdekkes, sier psykologspesialist Maia Mack ved Blå Kors Poliklinikk i Oslo.

Hun er en av få behandlere i Norge som jobber med pornoavhengighet. Klinikken i Storgata er den første og eneste i landet som tilbyr behandling for problematikken, og pågangen er økende.

– Siden vi jobber med mange former for avhengighet på Blå Kors, var dette en naturlig forlengelse av tilbudet vårt. Etter ar vi startet å se nærmere på pornoavhengighet, har det blitt tydelig at behovet for behandling er der. Nordmenn mellom 20 og 40 er blant verdens største forbrukere av porno, og for mange eskalerer vanene til et punkt der det går utover evnen til å fungere i dagliglivet, sier Mack.

BEKYMRET: Psykologspesialist Maia Mack ved Blå Kors Poliklinikk er en av få behandlere i Norge som jobber med pornoavhengighet. Foto: privat

Unge menn driver trenden

Men hva er egentlig pornoavhengighet? Svaret kan kanskje virke åpenbart, men tilstanden eksisterer foreløpig ikke som en egen diagnose i helsevesenet.

– Det nærmeste vi kommer, er to år gammel diagnose fra Verdens helseorganisasjon som dekker ulike former for tvangspreget seksuell atferd, men denne nevner ikke pornoavhengighet spesifikt. Vår erfaring er at pasienter som sliter med dette, deler fellestrekk med mennesker med andre former for avhengighet, for eksempel rus. De er selvdiagnostiserte, de er hovedsakelig menn, og de er som regel ganske unge, sier Mack.

Pasientene som behandles for pornoavhengighet hos Blå Kors, er nordmenn som bruker mer og mer tid på pornonettsider, i en grad som på sikt kan ha skadelige konsekvenser for både relasjoner, jobb, økonomi og helse. Etter hvert som forbruket tiltar, trenger de typisk grovere og mer eksplisitt innhold for å oppnå tenning. Og de fortsetter bruken til tross for et ønske om å kutte ned eller slutte, forklarer Mack.

– I forskning fra England har man funnet en rekke likheter i hjerneaktivitet hos personer med pornoavhengighet og personer med andre former for atferdsavhengigheter. Vi ser derfor nå nærmere på om dette kan behandles på lik linje med for eksempel spillavhengighet. Men generelt er det så langt forsket lite på feltet både i Norge og internasjonalt, sier Mack.

Ekstrem nettbruk

Pornobruk er derimot ikke noe nytt i seg selv. Tidligere generasjoner ser kanskje nostalgisk tilbake på de krøllete nakenbladene som gikk på rundgang i vennegjengen, eller hyller med snuskete VHS-kassetter bak et forheng i videobutikken. Ifølge Mack er pornoavhengigheten som behandles på Blå Kors i stor grad knyttet til overdreven nettbruk.
– De fleste av pasientene våre har vokst opp med internett som en naturlig del av hverdagen, og flere rapporterer om problemer knyttet til nettbruk generelt. Derfor har det vært nærliggende for noen å regulere bruken ved å sperre av pornosider, mens noen pasienter trenger hjelp til å regulere følelser gjennom andre metoder. Flere pasienter har også hatt problemer knyttet til rus eller gaming, sier Mack.

– Hva slags behandling kan dere tilby?

– Først ønsker vi å utforske når og hvordan problematikken har oppstått, og hva pasienten har prøvd av tiltak fra før. Deretter bruker vi alt fra kognitiv terapi til psykodynamisk terapi og flere andre tilpassede metoder. Det er alltid en individuell vurdering i hver enkelt sak. Hvis pasienten befinner seg i et parforhold, har paret kanskje samtaler med familieteamet, sier Mack.

Sykeliggjør onani

På nettsider som Reddit og Youtube har fenomener som «nofap», eller avhold fra porno og onani, fått mange hundre tusen følgere de siste årene. Mack er skeptisk til slike bevegelser.
– Som mange trender på nett har folk en tendens til å glorifisere ting som har veldig lite troverdighet eller bakgrunn i forskningen. Det er også med på å sykeliggjøre onani og moderat pornobruk, som er helt normalt, sier hun.

Mange føler håpløshet når de ikke makter å kontrollere bruken. Men det er gode muligheter for å komme seg ut av pornofella, ifølge Mack.

– Mange tror porno i seg selv er problemet, men som regel er det bakenforliggende årsaker som driver avhengigheten, som angst, depresjon, ensomhet, rus eller ADHD. Alt dette kan man få hjelp til å takle. Jeg er også veldig opptatt av at foreldre må snakke med barna sine tidlig om pornografi, og regulere nettbruken deres på linje med dataspill og innetider. Hvis ikke tror jeg dette kan bli verre før det blir bedre, sier Mack.

Symptom på grenseløs tilgang

Sidsel Schaller er spesialist i klinisk psykologi (NPF) og klinisk sexologi (NACS) og for tiden stipendiat ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun fikk først pornoavhengighet på radaren mellom 2005 og 2010, samtidig som smarttelefoner og høyhastighetsinternett ble den nye normalen.

– Tidligere var pornoavhengighet et sjeldent fenomen. Samtalene jeg hadde med pasienter før dette, handlet mer om moralske problemstillinger ved at de likte porno, enn at de hadde mistet kontrollen over egen atferd. Problemene vi ser i dag, er et symptom på grenseløs tilgang. Hjernen vår er ikke skapt for å motstå slike fristelser, sier hun.

Schaller er rask til å minne om at sporadisk bruk av pornografi er helt normalt og vil være uproblematisk for folk flest. Er du i et forhold, eller på vei inn i ett, kan det være lurt å observere egne vaner, råder hun.

– Tidlig i en relasjon er det veldig lett å være tent på hverandre, men etter hvert som forelskelsen går over, kan det være problematisk om én av partene ser veldig mye på porno. Mange vil etter hvert merke at det er vanskelig å bli tent på kjæresten når forholdet ikke matcher den ekstreme og virkelighetsfjerne stimulien som finnes på nett.

VANNSKILLE: Sexolog Sidsel Schaller sier at pornoavhengighet var et sjeldent fenomen i Norge før folk flest fikk tilgang på smarttelefoner og raskt internett. – Problemene vi ser i dag, er et symptom på grenseløs tilgang, sier hun. Foto: Lasse Moer/UiO

Avhengighet blomstrer i utenforskap

Ifølge tall fra NRK-dokumentarserien «Porno 2022» anslås det at barn i Norge i gjennomsnitt blir eksponert for porno for første gang når de er elleve år, seks år før gjennomsnittet debuterer seksuelt. Schaller stiller seg bak Macks oppfordring om å ha tidlig dialog med barna om pornografi.
– Porno er ikke nødvendigvis skadelig, men det er viktig at vi forstår forskjellen på sex i porno og sex i den virkelige verden. Denne forskjellen trenger barn og unge hjelp til å forstå. Det er også viktig at vi jobber med utenforskap. Pornoavhengighet – som andre avhengigheter – blomstrer i utenforskap og ensomhet. Og begge deler vet vi at det har blitt mye mer av de siste årene, avslutter hun.

FAKTA: Pornobruk i Norge

* I Norge ser 17 prosent av befolkningen porno flere ganger i uka. Det kommer fram i en ny undersøkelse gjennomført av YouGov for Nytelse.no.
* På verdensbasis viser tall fra pornogiganten Pornhub at menn står for 64 prosent av besøkene på nettsiden, mens kvinneandelen er 36 prosent.

* I 2018 lå nordmenn på 26. plass for brukere av nettsiden Pornhub, til tross for at vi var nummer 116 på listen for befolkningstall. De mest populære søkeordene det året var norwegian, norsk, step sister, step mom og lesbian.

Kilde: Nytelse.no, Pornhub

FAKTA: Norske ungdommer og pornobruk

I 2020 publiserte Redd Barna rapporten «Et skada bilde av hva sex er», som bygger på fokusgruppeintervjuer og anonyme spørreskjemaer. Respondentene var ungdom i alderen 14–19 år.
I introduksjonen konkluderes det blant annet med at barn og unge har svært lett tilgang til porno.

I rapporten kommer dette fram: Rundt halvparten av norske 13-18-åringer har sett porno på nettet. Av disse så 57 prosent porno første gang før de fylte 13 år. Ungdommene forteller at de både oppsøker og blir ufrivillig eksponert for et bredt utvalg av pornografi. I hovedsak oppsøker de seksuelt innhold via de mest kjente pornonettstedene, mens mye blir pådyttet dem i form av linker og henvendelser via sosiale medier. Guttene eksponeres tidligere enn jentene, og både gutter og jenter forteller om sterke minner fra det første de så. Ungdommene forteller at det er i ungdomsskolealderen mange begynner å se porno mer jevnlig. Det er i den fasen man snakker mest om porno og deler seksuelt innhold seg imellom. Flere av guttene i utvalget oppga at de ikke så porno, og det kom fram at det kan oppleves som et press blant gutter om å se. Blant jentene var det mer uvanlig å snakke om at man ser på porno.

Kilde: Redd Barna