Flere søker seg til restaurant- og matfag

Nyheter: Søkertall fra Utdanningsdirektoratet viser at det er grunn til forsiktig optimisme med antall søkere til restaurant- og matfag på videregående skole.

—————————————————————————————————————————————–

Trondheim24s redaksjonelle dekning av byens blomstrende matbransje støttes av ASKO Servering – stolt leverandør av produkter, tjenester og matfaglig kompetanse til Trondheims restauranter. 

VI HAR MARKEDETS BREDESTE GROSSISTSORTIMENT OG MEST INSPIRERENDE NETTHANDEL. TA KONTAKT MED ASKO SERVERING

—————————————————————————————————————————————–

Med bakgrunn i at 2020 ble et år preget av nedstengning og strenge restriksjoner, der reiselivsnæringen kanskje var den aller hardest rammede næringen i landet, var det mange som trodde at søkertallene til restaurant- og matfag ville falle videre for det kommende skoleåret.

Optimisme

Men søkertallene til videregående opplæring som ble offentliggjort av Udir i dag, viser at det er grunn til forsiktig optimisme.

Etter synkende søkertall til Restaurant- og matfag (RM) i ti år, snur trenden i år. I perioden fra 2012 til 2020 var det om lag 20 prosent færre søkere til RM, og i fjor nådde man en foreløpig bunnotering med 4.114 søkere til VG1, VG2 og læreplass til programområdet, ifølge Udirs statistikk.

I år har totalt 4.191 ungdommer søkt seg til programområdet. Søkingen til VG1 viser en forsiktig øking, men her er det store forskjeller mellom fylkene. Spesielt Trøndelag og Rogaland, fylker med lange mattradisjoner, har kraftig økning til RM blant 10.-klassingene.

Trenden snur

– Det er gledelig at den negative trenden snur, og at det skjer akkurat i år, viser at norsk ungdom ikke lar seg skremme av det kritiske øyeblikksbildet, men evner å se fram i tid. Norsk reiseliv vil mest sannsynlig fortsette den fantastiske veksten vi hadde før pandemien traff oss, og da vil reiselivsbedrifter trenge dyktige folk med på laget, sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv.

(©NTB)