– Flere skoler bør anmeldes i mobbesaker

Nyheter: – Skoler som helt svikter i å gripe inn mot mobbing, bør anmeldes til politiet oftere og raskere, sier generalsekretær Signe Horn i Voksne for Barn.

Skjer på alle skoler

– Mobbing skjer på alle skoler, og alle skoler må derfor være godt forberedt på å håndtere det. Det handler om kompetanse og kapasitet, men like mye om at ledelsen må sette standarden og sørge for at dette har løpende prioritet. Det er også viktig at skolene har en plikt til å reagere raskt, sier Horn i en pressemelding.

Hun er generalsekretær i Voksne for Barn, som er en ideell medlemsorganisasjon som jobber for god psykisk helse og trygge oppvekstvilkår for barn.

Forpliktet til å gripe inn

Horn viser til at skolene er forpliktet gjennom opplæringsloven til å gripe raskt inn og stanse mobbing.

Det primære formålet med en anmeldelse er å legge et press på skolen og kommunen, så de skal oppfylle sin juridiske forpliktelse.

– Mange barn utsettes for integritetskrenkelser som voksne aldri ville ha godtatt uten å gå til anmeldelse når det rammer oss selv. Vi burde ikke ha lavere terskler for å gå til anmeldelse når det er barn som rammes, sier Horn.

(©NTB)