Flere elever melder om mobbing

Nyheter: 32 saker ble meldt inn til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i perioden 1. august til 31. desember 2017.

I Elevundersøkelsen 2017 sier 6,6 prosent at de er blitt mobbet minst to til tre ganger i måneden. Året før svarte 6,3 prosent det samme.

– Jeg vil følge godt med på dette og vil besøke mange skoler i det kommende året. Jeg vil søke etter hva som virker, hva som gir resultater og hva som preger de skolene som lykkes i kampen mot mobbing, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Fylkesmennene melder om flere henvendelse fra barn, foreldre, skoler og barnehager for å hjelpe til med å løse mobbesaker.

– Fylkesmennene har fått 563 meldinger om mobbing. Det viser at den nye mobbeloven har ført til at terskelen for å ta kontakt og få hjelp av Fylkesmannen i mobbesaker har blitt lavere. Vi har nulltoleranse mot mobbing. Det er helt uakseptabelt at noen barn går på skolen med en klump i magen, sier Sanner.

Flest saker var meldt inn i Oslo og Akershus og færrest i Buskerud. Tallene var henholdsvis 95 og 11.

Tre av fire har ikke gjort nok

I alt 355 saker var ferdigbehandlet ved utgangen av året. I de 124 sakene som dreide seg om hvorvidt skoler hadde oppfylt aktivitetsplikten de fikk i fjor høst, fant fylkesmennene at de i tre av fire tilfeller ikke hadde gjort nok.

– Det viser at det nytter å si ifra, og at Fylkesmannen bruker sin rolle og sitt ansvar for å sikre at skoler og kommuner håndterer mobbingen seriøst og raskt. Det betyr at de som inntil nå ikke har gjort jobben godt nok, lærer hvordan de skal håndtere mobbesaker neste gang, sier Sanner.

Tiltakene som er innført for å få bukt med mobbing, har så langt ikke ført til en nedgang i mobbetallene i Elevundersøkelsen for 2017.

– Det at vi nå ser en liten oppgang, er ikke veldig overraskende, men det er likevel uakseptabelt. Jeg vil ha resultater. Jeg vil ha en nedgang. Jeg vil at barn skal være trygge når de går på skolen, sier statsråden.

De nye fylkesvise mobbeombudene skal være på plass fra skolestart i år.

29.000 ble mobbet

I Elevundersøkelsen 2017 oppgir 6,6 prosent av elevene at de har blitt mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Det tilsvarer 29.000 elever. Det er en svak økning fra 2016, da andelen var 6,3 prosent.

Elever fra femte klasse i grunnskolen til siste år på videregående deltar i undersøkelsen. Hvis man overfører funnene til alle elever i grunnskolen og videregående skole, betyr det at over 50.000 barn og unge opplever mobbing. Mobbetallene er høyest på barnetrinnet.

På 5. trinn blir nær 7,8 prosent mobbet av medelever. På det siste trinnet i videregående skole er mobbetallet på 2,3 prosent.

– Vi må ha resultater. Skolen må ta ansvar, kommunen må ta ansvar og lærerne må være voksne og tydelige og tilstedeværende overfor ungene. Vi som foreldre har selvsagt også et ansvar, enten det er rundt kjøkkenbordet hjemme eller på sosiale medier, sier Sanner.

Forskjell på gutter og jenter

Guttene utsettes mest for å bli slått, dyttet eller holdt fast. Jentene er mer utsatt for å bli kalt stygge ting eller bli holdt utenfor.

Digital mobbing skiller seg ut ved at tallene er langt lavere på barneskolen og høyest på ungdomstrinnet. I tillegg er det mange elever som oppgir at de voksne på skolen ikke vet om mobbingen.

– Sosiale medier har dessverre blitt en arena for mobbing. Da vi var små kunne vi lukke igjen døren hjemme å være i fred, men de sosiale mediene følger barn og unge hvor de enn er. Det betyr at vi må ha mer oppmerksomhet også mot mobbing på sosiale medier, sier Jan Tore Sanner.

Fylkesvis oversikt over innmeldte mobbesaker til fylkesmannen i perioden 1. august til 31. desember 2017:

Agder – 37

Buskerud – 11

Finnmark – 30

Hedmark – 16

Hordaland – 53

Møre og Romsdal – 19

Nordland – 45

Nord-Trøndelag – 21

Oppland – 33

Oslo og Akershus – 95

Rogaland – 41

Sogn og Fjordane – 12

Sør-Trøndelag – 32

Telemark – 17

Troms – 30

Vestfold – 37

Østfold – 34

Sum – 563

63 prosent (355 saker) var ferdigbehandlet ved utgangen av året.

Om Elevundersøkelsen:

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående skole svarer på spørsmål om læring og trivsel i skolen. 6,6 prosent av elevene oppgir at de har blitt mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. På et senere tidspunkt vil Utdanningsdirektoratet analysere undersøkelsen blant annet med tanke på fylkesvise mobbetall.