Flere bikker over 1 million kroner i studiegjeld

Nyheter: Studenter som avsluttet utdanningen sin i fjor, hadde i gjennomsnitt 410.000 kroner i studiegjeld. Rundt 1.250 personer hadde over 1 million kroner i gjeld.

Studenter som avsluttet utdanningen sin i fjor, hadde i gjennomsnitt 410.000 kroner i studiegjeld. Rundt 1.250 personer hadde over 1 million kroner i gjeld. Gjelden øker for mange før de går ut i arbeidslivet, viser tall fra Lånekassen.

Gjennomsnittsgjelden var 10.000 kroner høyere for studenter som var ferdige med utdanningen i fjor sammenlignet med året før. For ti år siden var gjennomsnittet 321.000 kroner i gjeld, målt i 2022-kroner.

– Det har vært en gradvis utvidelse fra ti til elleve måneder studiestøtte, og det har kommet flere nye ordninger i Lånekassen de senere årene, sier administrerende direktør i Lånekassen Kjetil Moen.

Han nevner tilleggslån til studenter over 30 år og ekstraordinære lån i forbindelse med koronapandemien.

– Alt dette bidrar til at alle kan ta utdanning, men det fører også til at den totale gjelden øker, sier Moen.

Utenlandsstudier koster

Utenlandsstudentene bidrar til å dra opp gjennomsnittet. De som tok graden sin i Norge hadde i fjor en gjennomsnittlig studiegjeld på 389.000 kroner, mens tilsvarende for utenlandsstudenter var 684.000 kroner.
Hovedårsaken er at mange må betale skolepenger. Fra høsten 2017 fikk utenlandsstudentene mulighet til å låne 100.000 kroner mer for å dekke studiegjeld ved spesielt dyre studiesteder.

Når man ikke lenger får støtte til å fulltidsutdanning, må man begynne å betale ned på studielånet. I fjor gikk 109.000 personer fra å motta støtte til å betale tilbake.

Stadig flere har milliongjeld

1.250 kunder hadde over 1 million i gjeld da de startet nedbetalingen. Året før var tallet 900, mens i 2022 gjaldt dette bare ti personer.

De fleste med så høy gjeld har studert i utlandet, men det gjelder også stadig flere som kun har studert i Norge. I fjor var det drøyt en av fire i denne gruppen.

Lånekassen ber studentene være bevisste

Lånekassen er opptatt av at studentene skal huske på at studielånet skal betales tilbake.

– Vi er opptatt av at kundene våre skal ha et bevisst forhold til sin egen gjeld. Dette er ekstra viktig nå som vi er inne i en periode med prisvekst og høyere renter, sier Moen.

Den månedlige regningen for en kunde med 1 million kroner i gjeld med dagens rente, er i overkant av 6000 kroner i måneden. En kunde med gjennomsnittsgjeld på 410.000 kroner må ut med 2.500 kroner i måneden.

1,2 millioner nordmenn er kunde i Lånekassen i dag. Av disser er det rundt 770.000 som betaler ned på lånet sitt.

(©NTB)