Flere barn kan få gratis SFO i Trondheim

Nyheter: Regjeringen setter av i alt 15 millioner kroner til kommuner som ønsker å innføre gratis SFO for førsteklassinger fra lavinntektsfamilier.

Lav inntekt

Til nå har 19 kommuner søkt på ordningen, noe som vil gi rundt 800 barn fra familier med lav inntekt gratis skolefritidsordning det første skoleåret. I alt har disse kommunene fått 12 millioner kroner, opplyser kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

– Ordningen er ny, og jeg håper enda flere kommuner blir kjent med den og søker framover, sier hun.

Egen pott

Tidligere har Oslo, Drammen, Stavanger og Trondheim vært med i forsøk med gratis deltid i SFO. I år har regjeringen for første gang satt av 15 millioner kroner i en egen pott til dette, slik at kommuner som ikke allerede har gratisordninger, får mulighet til å søke om tilskudd til å etablere slike.

– Det er viktig at alle barn får mulighet til å gå i SFO, uansett bakgrunn, understreker Melby.

(©NTB)