Fire av ti mener forfremmelser ikke går til dem som fortjener det mest

Nyheter: Vi er mest fornøyd med kollegene, misfornøyd med lønna viser ny undersøkelse.

Hvert år gjennomfører rådgivningsselskapet Great Place to Work en undersøkelse blant bedriftene de jobber med. I år har 24 000 ansatte sagt sin mening om 58 forhold på arbeidsplassen sin.

Generelt viser undersøkelsen at ansatte er mer fornøyd med kollegene enn med ledelsen.

– Det er naturlig å peke oppover når vi ønsker at noe kan gjøres bedre, og dermed er det kanskje ikke så rart at vi er mer fornøyde med kollegene enn vi er med sjefene. Det er dessverre for få som ser eget ansvar til å forbedre arbeidsplassen, sier partner Jannik Krohn Falck i Great Place to Work.

Ni av ti svarer at kollegene deres har omsorg for hverandre.

– At vi har et godt kollegialt fellesskap på jobben, er en trend også internasjonalt. Vi ser at forholdet til kollegene ofte er grunnen til at folk kvier seg for å slutte, selv om de er misfornøyd med andre ting på arbeidsplassen, sier Falck.

Trynefaktor

Minst fornøyd er vi med lønnsforholdene på jobben. Bare halvparten av de spurte mener at ansatte i bedriften får en rettferdig lønn. Enda færre mener de får sin del av selskapets overskudd.

– I mange bedrifter er det store lønnsforskjeller mellom ulike stillinger og internt i avdelingene. Det fører til at mange føler at de selv tjener for lite i forhold til kolleger. Derimot er det få som er misfornøyd med sjefens lønn, sier Falck.

Fire av ti mener forfremmelser ikke går til dem som fortjener det mest, og at sjefen favoriserer noen fremfor andre.

Åpenhet rundt forfremmelser eller bonuser vil gi mindre misnøye, tror informasjonsleder Ove Magnus Halkjær i Handel og Kontor.

– Er sjefen åpen om sine begrunnelser, kan det avmystifisere hvorfor én person fikk et stillingsopprykk fremfor en annen, og dermed skape bedre forståelse for beslutningen, sier Halkjær.

Mange ansatte mener også at de blir alt for lite involvert i beslutninger som påvirker jobben deres. Tre av ti stoler ikke på sjefen, og synes ikke ledelsen holder det den lover.

– Norske arbeidstagere forventer at de skal være med å bestemme over sin egen arbeidshverdag. Mange norske ledere er rett og slett for dårlige på å informere de ansatte om viktige saker og endringer som angår dem, sier Halkjær.

Han påpeker at lovverket gir ledere plikt til å informere om endringer som påvirker de ansattes arbeidshverdag.

Liker oss likevel

Til tross for en del misnøye, er de fleste av oss fornøyd med jobben. Mer enn åtte av ti svarer nemlig at alt tatt i betraktning, synes vi jobben er et flott sted å arbeide.

– Men dette bør ikke bli en sovepute. Selv om så mange er positive, viser undersøkelsen at det er mye misnøye som slumrer under overflaten. Derfor bør bedriftsledere være oppmerksom på faresignalene som undersøkelsen avdekker. Bedrifter med de mest fornøyde ansatte, leverer de beste resultatene, sier Jannik Krohn Falck i Great Place to Work.