Fire av fem nyutdannede fagarbeidere i jobb etter fagprøven

Nyheter: 80 prosent av nyutdannede fagarbeidere var i jobb etter år etter utdanningen, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

– Dette viser at etterspørselen etter fagarbeidere er stor og jobbmulighetene gode. Denne regjeringen vil fortsette satsingen på yrkesfagene slik at vi får enda flere flinke fagarbeidere i årene fremover, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Lettere å få jobb

De siste årene har utviklingen i sysselsettingen blant nyutdannede fagarbeidere vært stabil. Mens det var vanskeligere enn tidligere år å få jobb som nyutdannet fagarbeider i 2020, ble det lettere i 2021.

– Jeg er veldig glad for at så mange nyutdannede fagarbeiderne er i jobb kort tid etter at utdanningen er fullført. Norge trenger flere fagarbeidere, og jeg håper dette inspirerer alle dem som nå har startet på en yrkesfaglig utdanning, til å fullføre med fagbrev, sier Brenna.

Fullføringsgraden på yrkesfag er 20 prosent lavere enn på studieforberedende, noe som i hovedsak skyldes at mange elever ikke får læreplass. Dette jobber regjeringen nå med å gjøre noe med, ifølge Brenna.

Det er Nordland, Innlandet og Trøndelag som har flest nyutdannede fagarbeidere i jobb.